Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Jak stworzyć konta użytkowników oraz dostosować uprawnienia?

W tym artykule dowiesz się jak:

 • stworzyć konta użytkowników,
 • dostosować poziom uprawnień do funkcji użytkownika,
 • ograniczyć dostęp użytkowników do wybranych lokalizacji lub przedmiotu rezerwacji,
 • sprawdzić dziennik logowań.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę rezerwacji w panelu IdoBooking powinna mieć osobne konto, ponieważ:

 • co 3 miesiące system prosi o zmianę hasła - gdy wiele osób wykorzystuje do pracy jedno konto, może dojść do zablokowania adresu IP ze względu na dużą liczbę nieudanych prób logowania,
 • każdy użytkownik z podanym telefonem kontaktowym może samodzielnie zresetować hasło do panelu,
 • w historii rezerwacji odnotowuje się, który z pracowników dokonywał zmian,
 • użytkownicy mogą mieć różne uprawnienia - w zależności od zakresu pełnionych obowiązków należy ustawić, do jakich danych ma uprawnienia dana osoba.

Lista użytkowników posiadających dostęp do panelu administracyjnego


Historia rezerwacji w której zmian dokonywali różni użytkownicy

KROK 1: Jakie utworzyć nowe konto użytkownika i dostosować powiadomienia o rezerwacjach?

Aby utworzyć nowe konto, przejdź do zakładki ADMINISTRACJA > Użytkownicy panelu i wybierz przycisk Dodaj nowego użytkownika.

Przy każdym z użytkowników ustawiasz, które z automatycznie generowanych powiadomień do obsługi mają być wysyłane. Do wyboru są powiadomienia e-mail i/lub SMS i dotyczą:

 • informacji o każdej składanej rezerwacji
 • informacji o anulowaniu rezerwacji
 • informacji o zabezpieczeniu rezerwacji kartą płatniczą
 • zbiorczej listy rezerwacji zaczynających się następnego dnia
 • zbiorczej listy rezerwacji kończących się następnego dnia
 • zbiorczej listy ofert tracących ważność

Dodatkowo możesz zadecydować o tym, czy pracownicy otrzymają informację na e-mail o wpłynięciu nowego komunikatu.

Dane konkretnego użytkownika panelu


Wybór powiadomień wysyłanych do obsługi oraz informacji o otrzymanych komuniktach

KROK 2: Jak nadać rolę i uprawnienia do modułów?

Wybierz jedną z ról dla użytkownika:

 • Administrator - otwarty dostęp do wszystkich opcji panelu IdoBooking
 • Właściciel - dedykowana rola dla współpracujących właścicieli właścicieli, z którymi się rozliczasz
 • Firma sprzątająca - dedykowana rola z uprawnieniem do modułu sprzątania
 • Firma cateringowa - dedykowana rola z uprawnieniem do listy posiłków
 • Użytkownik niestandardowy - pozwala na wybór poziomu uprawnień do poszczególnych modułów

Większość uprawnień do modułów posiada 3 poziomy:

 • nie - zabrania użytkownikowi dostępu do modułu, przez co użytkownik nie widzi modułu w górnym menu,
 • tak (tylko do odczytu) - pozwala na dostęp do modułu, ale tylko w wersji, w której użytkownik może podejrzeć zawartość stron. Wybierając tę opcję, użytkownik nie będzie mógł zmienić zawartości strony ani nic na niej zapisać,
 • tak (pełny) - pozwala na pełen dostęp do wszystkich stron danego modułu.

KROK 3: Jak nadać uprawnienia do lokalizacji i przedmiotów rezerwacji?

Jeżeli na stronie ADMINISTRACJA / Zarządzanie lokalizacjami masz zdefiniowaną więcej niż jedną lokalizację, możesz ograniczyć dostęp użytkownika do wybranych przez adresów. Jeżeli chcesz ograniczyć dostęp do któregoś z przedmiotów rezerwacji w danej lokalizacji, to wystarczy odznaczyć go na liście.

Uprawnienia do lokalizacji

KROK 4: Jak sprawdzić dziennik logowania i zablokowane adresy IP?

W zakładce ADMINISTRACJA / Użytkownicy panelu znajduje się również dziennik logowania i lista zablokowanych adresów IP. Pierwsza funkcja służyć może do sprawdzenia, m.in., który z użytkowników ostatnio logował się do panelu i mógł zmienić konkretne ustawienia czy ceny. Natomiast jeżeli w kolumnie login widnieje napis "support" wskazuje on wejście [/pl/corp/privacy/policy/ pracownika IdoBooking].

W przypadku, gdy któraś z osób poprzez liczne próby nieudanego logowania zablokuje adres IP. Pracownik IdoBooking lub inny użytkownik może usunąć ten adres z listy blokowanych. Oczywiście można również dokonać blokady w momencie, gdy nie chcesz, aby z danego komputera ktoś mógł dostać się do Twojego panelu administracyjnego IdoBooking.

Lista zablokowanych numerów IP


Lista użytkowników którzy ostatnio logowali się do panelu