Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Jakie statusy mają rezerwacje i jak nimi zarządzać?

W tym artykule dowiesz się:

 • jakie statusy mają rezerwacje w IdoBooking,
 • jak nimi zarządzać, oraz,
 • jaki wygląda automatyczny obieg statusów w zależności od m.in. daty rezerwacji i płatności.

IdoBooking ułatwia zarządzanie rezerwacjami poprzez nadawanie automatycznie statusów na każdym etapie. Automatyczne ustawienia statusów rezerwacji uzależnione są od ustawień obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym. Możesz także zmieniać je ręcznie.

Statusy rezerwacji

 • Nieopłacona w pełni - rezerwacja opłacona częściowo przez gościa. Rezerwacja taka będzie czekała na opłacenie w czasie określonym w ustawieniach obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym lub indywidualnie nadanych ustawieniach czasu oczekiwania na płatność. Nie opłacenie jej w wymaganym czasie spowoduje automatyczne anulowanie.
  • Oczekuje na wpłatę - jest to rezerwacja, która nie ma zarejestrowanej wpłaty, a w dacie rezerwacji występuje wymaganie płatności. Rezerwacje składne przez Channel Manager, dodane ręcznie w panelu oraz te, w których klient wybrał jako metodę płatności przelew tradycyjny, nie ulegną automatycznej anulacji W ich przypadku, jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, po dacie rozpoczęcia rezerwacji otrzymają oznaczenie Do wyjaśnienia.
  • Przyjęta - jest to rezerwacja przyjęta przez obsługę i opłacona przez gościa. Taki status otrzymuje również rezerwacja, która została przyjęta bez wymaganej przedpłaty - w zależności od ustawień płatności w panelu administracyjnym.
  • Anulowana - rezerwacja anulowana może być z kilku powodów (weryfikacja po wejściu w historię rezerwacji):
  • odrzucona przez system z powodu braku wpłaty przez gościa,
  • anulowana przez gościa.
  • Trwa - jest to rezerwacja, która została przyjęta i rozpoczął się pobyt gościa. Rezerwacja przechodzi automatycznie w status Trwa o godzinie przyjazdu. Właściciel ma również możliwość ręcznego ustawiania statusu na Trwa w dniu przyjazdu niezależnie od zadeklarowanej godziny przyjazdu.
  • Zakończona - to rezerwacja, która dobiegła końca. Kończące się rezerwacje automatycznie przechodzą w status Zakończona w południe dnia następnego po terminie zakończenia rezerwacji. Właściciel ma również możliwość ręcznej zmiany statusu na Zakończona w dowolnym momencie trwania rezerwacji.
  • Nadmiarowa - jest to rezerwacja, która została dodana przez obsługę obiektu z poziomu panelu lub aplikacji mobilnej, na konkretne miejsce noclegowe, które jest obecnie zajęte, ale obsługa chce dodać ją na listę rezerwową jako zapasową w przypadku rezygnacji pierwszej osoby.
  • Niepoprawny numer karty - jest to rezerwacja, w której podane dane karty nie przeszły weryfikacji. Jest ona traktowana jak rezerwacja ze statusem "Oczekuje na wpłatę".
  • Do wyjaśnienia - jest to rezerwacja, która nie podlega automatycznej anulacji (została złożona przez serwis OTA, dodana ręcznie w panelu lub , a w której nie odnotowano wymaganej wpłaty. Jest to status czysto informacyjny.

Widok kalendarza rezerwacji

 • Ostrzeżenia - w terminie, w którym dla danego egzemplarza występują nakładające się na siebie blokady dostępności oraz rezerwacje, wyświetli się wyraźne ostrzeżenie:

Nakładające się blokady dostępności oraz rezerwacje