Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Zarządzanie cenami w wybranych datach

W tym artykule dowiesz się jak:

  • zmieniać ceny w zakładce Oferta > Zarządzanie cenami.

Kanały sprzedaży

Zarządzać cenami możesz w następujących kanałach sprzedaży:

  • plan cenowy - umożliwia nadpisanie ceny w planie cenowym i dla wszystkich innych kanałów sprzedaży,
  • sprzedaż bezpośrednia - umożliwia nadpisanie ceny w Widgecie (silniku rezerwacji umieszczanym na stronie WWW),
  • serwisy OTA (razem) - umożliwia nadpisanie ceny dla wszystkich zintegrowanych serwisów zewnętrznych jednocześnie.
  • poszczególne zintegrowane serwisy OTA - umożliwia nadpisanie ceny dla konkretnego zintegrowanego serwisu zewnętrznego np. Booking.com, Airbnb czy Expedia.

Należy pamiętać o zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży:

  • Zniżki i zwyżki od długości rezerwacji ustawione w planie cenowym zostaną wysłane do Booking.com oraz Airbnb tylko w przypadku zmiany cen w Planie cenowym. Zmiany naniesione w poszczególnych serwisach OTA nadpisują cenę bazową i znoszą zniżki.
  • Zmiana ceny w planie cenowym zniesie wcześniej wprowadzone wyjątki w tej dacie w niższej kategorii (np. OTA lub Booking.com):

Gdy dany przedmiot rezerwacji posiada kilka egzemplarzy, to wartość liczbowa określa, ile z nich jest aktualnie dostępnych w sprzedaży.

Po najechaniu na wybraną komórkę możesz Zmodyfikować cenę, Przywrócić cenę, jeśli była ona wcześniej nadpisywana lub sprawdzić Skąd ta cena? pochodzi.

Skąd ta cena?

Zbiorcza aktualizacja cen

Aby zmienić wiele cen jednocześnie, możesz zaznaczyć wybrany obszar, w ramach którego chcesz wprowadzać modyfikację cen lub kliknąć przycisk Zbiorcza aktualizacja cen. Komórki, w których została zmodyfikowana cena zostaną wyróżnione na kalendarzu kolorem żółtym.

Po kliknięciu przycisku Modyfikuj ceny zostanie wyświetlone podsumowanie przeliczonych cen, które następnie można zapisać.