Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Jak stworzyć bazę klientów do rezerwacji?

W tym artykule dowiesz się jak:

  • tworzyć konta klientów i przypisywać je rezerwacji,
  • usunąć lub zablokować danego klienta w systemie.

Aby rozpocząć konfigurację, przejdź do zakładki KLIENCI > Lista klientów.

Jak tworzyć konta klientów i zarządzać bazą?

W zakładce KLIENCI > Lista klientów odnotowywane są wszystkie konta gości, czyli zarówno te, które zakładali sami przez Booking Engine, jak i te dodawane przez obsługę panelu. W celu ułatwienia pracy dane klientów znajdują się w tabelce, a dodatkowo można skorzystać z wyszukiwarki.

Aby dodać nowe konto, wybierz przycisk Dodaj nowego klienta. Zadecyduj czy system na sam ustalić login i hasło, czy nadasz je samodzielnie. W momencie utworzenia konta, także przez panel, wysyłany jest automatyczny e-mail z podstawowymi danymi dostępowymi. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi zamówień w sieci nie można zupełnie usunąć konta klienta, natomiast możesz wybrać opcję usunięcia danych osobowych i zablokowania konta.

Nowy klient może być firmą lub osobą fizyczną. Dane gościa uzupełniane w panelu są informacyjne i należy pamiętać, że e-maile rezerwacyjne wysyłane są wyłącznie na adres e-mail zamawiającego. Gromadzona baza klientów może być eksportowana do pliku CSV. Nie każdy z użytkowników panelu posiada takie uprawnienia - administrator może je nadać w edycji konta danego pracownika. W celu pobrania całej bazy udaj się do zakładki KLIENCI > Eksport listy klientów.

Jak zablokować konto klienta?

Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz usunąć z panelu dane klienta i zablokować jego konta, możesz to zrobić z poziomu Edycji klienta klikając w opcję Usuń dane osobowe i zablokuj konto. Po potwierdzeniu operacji klient zostanie odpisany od wszystkich powiązanych z nim rezerwacji. Status takich rezerwacji nie ulega zmianie. W każdej chwili masz możliwość przypisania do nich nowego klienta.