Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Jak uruchomić rezerwacje IdoBooking w Hotele.pl?

Operacje, które należy wykonać przed uruchomieniem integracji

Aby móc prezentować ofertę w serwisie rezerwacyjnym Hotele.pl należy mieć w nim zarejestrowany swój obiekt. Jeżeli nie masz jeszcze tego zrobionego, to zgłoś się w tej kwestii do eTravel (kontraktowanie@etravel.pl).

Ważne: Przed podłączeniem obiektu w IdoBooking należy poinformować eTravel (kontraktowanie@etravel.pl) o integracji z IdoBooking. Na podstawie informacji o integracji eTravel wyzeruje po swojej stronie ceny i dostępność. Zostaną one automatycznie zaktualizowane po uruchomieniu integracji.

Dopiero po potwierdzeniu przez pracownika eTravel wykonania powyższych operacji będzie można przystąpić do podłączania obiektu w IdoBooking.

Podłączenie obiektu

Na stronie Channel Managera (główna pozycja w menu) należy wybrać z listy eTravel i przejść do Szczegółów.
Następnie na otwartej stronie integracji z serwisem eTravel kliknąć przycisk Dodaj obsługę obiektu i wypełnić pola w formularzu.

Podłączanie obiektu

Opcję Włącz integrację obiektu ustaw na "tak", a następnie wypełnij pozostałe pola w formularzu. Dane logowania powinny być takie same, jakie wykorzystywane są do logowania na stronie https://csro.hotele.pl/.

Jeżeli masz podpisany z eTravel aneks dotyczący uruchomienia dodatkowej formy płatności na miejscu w hotelu, wtedy ustaw opcję Czy w eTravel masz aktywną taryfę "Gwarantowana kartą" na "tak".

Po podłączeniu obiektu kliknij wiersz danego obiektu w kolumnie Operacje pozycję Edytuj mapowanie. Następnie w sekcji Mapowanie miejsc noclegowych znajdziesz listę wszystkich Twoich miejsc noclegowych pobranych z panelu administracyjnego CSRO. Natomiast w sekcji Konfiguracja planów cenowych znajdziesz listę wszystkich Twoich taryf (planów cenowych).

Mapowanie miejsc noclegowych

W sekcji tej należy powiązać miejsce noclegowe zdefiniowane w panelu https://csro.hotele.pl/ z miejscami noclegowymi w IdoBooking.

Mapowanie miejsca noclegowego z posiłkiem

Jeżeli dane miejsc noclegowe w CSRO miało zdefiniowany posiłek wtedy oknie mapowania, należy wybrać odpowiadający mu posiłek z listy. Jeżeli nie masz jeszcze zdefiniowanego w IdoBooking dodatku typu posiłek to ,dowiesz się jak to zrobić na stronie Poradnika.

Wygląd listy z zmapowanymi miejscami noclegowymi.

Lista miejsc noclegowych pobranych z panelu administracyjnego CSRO

Po mapowaniu miejsc noclegowych należy przejść do sekcji Konfiguracji planów cenowych.

Konfiguracja planów cenowych

W sekcji konfiguracji planów cenowych połączysz taryfy cenowe z panelu CRSO z odpowiadającymi im planami cenowymi w IdoBooking i oznaczysz, które miejsca noclegowe są z nimi powiązane.

Po skonfigurowaniu planu cenowego:

  • automatycznie, jednorazowo zostaną pobrane rezerwacje złożone na dane miejsca noclegowe w serwisie Hotele.pl
  • do CSRO zostaną przekazane z IdoBooking ceny i dostępność
  • w sekcji mapowania pokoju w kolumnie wysyłka danych pozycja Brak zostanie zamieniona na Aktywna
  • w kalendarzu zarządzania cenami oraz kalendarzu zarządzania restrykcjami widoczna będzie integracja z eTravel

Jeżeli zależy Ci na wprowadzeniu indywidualnych cen w wybranych datach widocznych tylko na stronie Hotele.pl, to możesz je wprowadzić na stronie OFERTA/ Zarządzanie cenami.

Kalendarz zarządzania cen


Jeżeli zależy Ci na zastosowaniu cen z planu, ale zmodyfikowanych w całym planie o stałą różnicę względem cen bazowych z planu, to możesz skorzystać z opcji Stosuj stałą różnicę w cenach wysyłanych do serwisu, którą ustawisz na stronie integracji dostępnej z poziomu submenu pod linkiem Konfiguracja cen w eTravel