Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Integracja z kalendarzem online na przykładzie 9flats

W tym artykule dowiesz się jak:

  • zsynchronizować 9flats z IdoBooking.

Jak udostępniać rezerwacje w serwisie 9flats?

Jeżeli chcesz udostępniać informacje w serwisie Airbnb, należy w pierwszej kolejności wybrać na stronie Channel Manager kliknąć w Szczegóły przy opcji Udostępnij rezerwacje jako pliki iCal. Po przekierowaniu na żądaną stronę należy wybrać, co chcemy udostępniać. Do wyboru masz tylko rezerwacje, tylko blokady dostępności oraz opcję rezerwacje i blokady dostępności a także rezerwacje, blokady dostępności oraz inne przyczyny niedostępności (m.in. ukryty w sezonie, brak ceny).

Udostępnianie rezerwacji - ical

Następnie wybierz, w jaki sposób chcesz zabezpieczyć dostęp do pliku. W tym celu przejdź do opcji Ustawienia udostępniania i wybierz w opcji Klucz używany do wygenerowania hasza zabezpieczającego URL plików czy chcesz, aby klucz był domyślny czy własny. Jeśli wybierzesz własny, to w okienku obok podaj swój klucz.

Ustawienia udostępniania

Uwaga: pamiętaj, że gdy zmienisz klucz, to wszystkie adresy URL zostaną zmienione na nowe, a dotychczasowe przestaną działać. Należy wtedy zmienić w serwisie Airbnb adres URL na nowy.

Po skonfigurowaniu powyższych opcji kliknij na Zapisz. Pojawi się wtedy tabelka, w której znajdziesz plik eksportu do każdego z egzemplarzy.

Pliki eksportu - ical

Znajdziesz w niej też informacje o tym, czy i kiedy został wygenerowany plik eksportu. Informacje o rezerwacjach i blokadach uaktualniane są co 1 godzinę, a dokładną datę i czas wygenerowania (uaktualnienia) pliku znajdziesz w tejże tabeli w kolumnie Status pliku eksportu.

Po kliknięciu na przycisk Plik eksportu, wyświetli Ci się okno z adresem URL. Skopiuj go a następnie wklej w serwisie 9flats w celu przeprowadzenia integracji.

Miejsce wklejenia wygenerowanego linku do synchronizacji kalendarzy

Zsynchronizowane rezerwacje i blokady w serwisie 9flats

Od tego momentu rezerwacje i blokady prezentowane będą w serwisie 9flats.

Jak importować wydarzenia jako blokady z serwisu 9flats do panelu IdoBooking?

W panelu IdoBooking możesz ustawić zarządzanie blokadami bezpośrednio z kalendarza online. Aby tego dokonać należy skorzystać ze strony Channel Manager / Udostępnij rezerwacje jako pliki iCal.

Na stronie znajdują się standardowo dodane już usługi: Airbnb, Kalendarz Google, 9flats oraz Inne. Każda z tych usług ma przyporządkowany kolor własny widoczny przy nazwie usługi. Ponadto takim kolorem oznaczone są blokady powiązane z daną usługą widoczne na stronie REZERWACJE / Kalendarz rezerwacji.

Jak dodać import blokad iCal?

Aby dodać wygenerowany w serwisie 9flats adres URL wystarczy, że klikniesz na przycisk Edytuj przy usłudze 9flats a następnie skorzystasz z przycisku Dodaj obsługę egzemplarza. Po kliknięciu na wskazany wyżej przycisk, w otwartym oknie wybierz interesujący Cię egzemplarz, na który przenosić się będą blokady oraz wklej wygenerowany w serwisie 9flats adres URL (jak wygenerować adres URL w serwisie 9flats dowiesz się na dole niniejszej strony). Po zapisaniu, wskazany egzemplarz oraz adres URL zostanie dodany do listy.

Na powstałej liście znajdziesz również informacje o dacie i godzinie ostatniego importu a także jeśli korzystasz z eksportu plików iCal - skrót do adresu URL na podstawie, którego wygenerujesz plik eksportu iCal (ten sam adres URL znajdziesz na stronie Channel Manager / Udostępnij rezerwacje jako pliki iCal).

Strona Listy usług w kolumnie Aktywne informuje również o liczbie aktywnych integracji z egzemplarzami. Znajdziesz w niej statusy takie jak:

  • nie - gdzie nie jest zintegrowany żaden egzemplarz z serwisem
  • tak - gdzie są zintegrowane wszystkie egzemplarze z serwisem
  • liczba np. "5 z 10" - gdzie zintegrowana jest część egzemplarzy z serwisem

Klikając w przycisk Wyłącz system poprosi Cię o potwierdzenie wyłączenia danej usługi. Po wykonaniu tej operacji wprowadzone importy do usługi zostaną usunięte. Z pozycji tego okna możesz też usunąć blokady dostępności powiązane z tą usługą, które znajdują się na kalendarzu rezerwacji.

Oprócz standardowo dodanych usług możesz dodać kolejną, klikając w przycisk Dodaj usługę. Dodając usługę, wystarczy, że wypełnisz pole Nazwa i zdefiniujesz Kolor usługi, a także ze względu na sposób interpretacji zewnętrznego kalendarza wskażesz model interpretacji dla niego.

Po zapisie możesz już dodać do listy interesujące Cię egzemplarze.

Gdzie znaleźć adres URL w serwisie 9flats?

Niezbędny adres URL znajdziesz pod kalendarzem w sekcji '''Export 9flats calendar.

Po skonfigurowaniu opcji w powyższy sposób, każde utworzone w kalendarzu online wydarzenie zostanie zaimportowane jako blokada do panelu IdoBooking.

Funkcja interpretacji dat w pliku iCal

Dodatkowo na potrzeby innych serwisów, które także chętnie są podłączane do naszego programu rezerwacji hotelowej, dodaliśmy opcję interpretacji dat. W zależności od serwisu, daty danej rezerwacji bądź blokady, mogą być przenoszone do IdoBooking z dodaniem lub pominięciem 1 dnia. Jest to naturalne działanie i wiąże się z polityką interpretacji dat przez dany serwis. Aby jednak skorygować tę niedogodność, dodaliśmy opcję, za pomocą której wskazać możesz sposób interpretacji dat. Wybierając usługę o nazwie Inne, po wpisaniu nazwy i wybraniu koloru usługi (tak jak dotychczas), wskaż jedną z poniższych opcji.

Przykład: Serwis Airbnb przesyła rezerwację w dniach 22-26 do IdoBooking jako 23-26. W przypadku, gdy mamy zaznaczoną opcję interpretacji jako dni rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji, to mamy blokadę w dniach 23-26. Jeśli natomiast zaznaczymy opcję wydarzenia całodniowe to mamy blokadę w dniach 22-26 (według specyfikacji iCal wydarzenie z tak zapisanymi datami trwa cały 23, 24 i 25, czyli uwzględniając, że mamy panel w konfiguracji nocnej i jakich nocy dotyczy - mamy ostatecznie blokadę w dniach 22-26).

Zaraz po pierwszej synchronizacji kalendarzy, należy sprawdzić, czy rezerwacja lub blokada przeniosła się do IdoBooking w tych samych datach, co w kalendarzu w serwisie. Jeżeli nie, to zalecamy wybór drugiej opcji.