Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Baza wiedzy dla systemu rezerwacji
IdoBooking

Zarządzanie restrykcjami pobytu (CTA - Close to Arrival, CTD - Close to Departure, Minimum Stay) w systemie rezerwacji IdoBooking

W tym artykule dowiesz się jak:

 • ustawić restrykcje pobytu na wybrane niezależnie od planów cenowych,
 • sterować dostępnością przy użyciu ustawień zamknięcia na przyjazd/wyjazd,
 • określić liczbę pokoi dostępną w sprzedaży w wybranym kanale.

Aby rozpocząć konfigurację, przejdź do zakładki OFERTA > Zarządzanie restrykcjami i dostępnością sprzedaży w Twoim panelu administracyjnym.

UWAGA: Aby zmienić restrykcje na poszczególne dni, w pierwszej kolejności musisz skonfigurować plany cenowe w tych datach. W razie wątpliwości zapoznaj się z naszą instrukcją konfiguracji planów cenowych. W przypadku przedmiotów nietypowych ustawienia definiowane są bezpośrednio na stronie edycji danego pokoju i obowiązują one przez cały rok.

Ustawienia długości rezerwacji w planie cenowym

Skróty stosowane na kalendarzu

Każde ustawienie dotyczące długości pobytu czy początku oraz możliwym dniu zakończenia rezerwacji jest odpowiednio prezentowane w formie skrótów na kalendarzu do zarządzania restrykcjami

 • Fix - długość pobytu została określona na konkretną liczbę dni, tygodni lub miesięcy, np. Fix 7.
  • Min - długość rezerwacji została określona na nie mniej niż podana ilość dni, np. Min 3.
  • Multi - opcja ta jest wyświetlana w przypadku, gdy długość rezerwacji stanowi wielokrotność podanej w planie cenowym wartości np. Multi 7
  •   *   - oznacza różne restrykcje w planach cenowych obowiązujących w danym dniu
  • CTA - (Close To Arrival) w danym dniu rezerwacja nie może się rozpocząć
  • CTD - (Close To Departure) w danym dniu rezerwacja nie może się zakończyć

Gdy komórka kalendarza jest pusta, oznacza to, że w danym dniu obowiązuje dowolna długość rezerwacji i nie ma w nim ustawionych żadnych restrykcji na początek i koniec rezerwacji.

Kolorem szarym oznaczone są daty, w których dany pokój jest niedostępny do sprzedaży (jest w pełni wyprzedany, LUB założone są na niego blokady). Pola, w których wprowadzone zostały wprowadzone wyjątki, są wyróżnione na kalendarzu kolorem żółtym.

Jak modyfikować restrykcje w planach cenowych?

Restrykcje możesz modyfikować poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie lewego przycisku myszki na komórkach, które chcesz edytować. Alternatywnie możesz skorzystać z przycisku Zbiorcza aktualizacja restrykcji i wybrać preferowane ustawienia dla wybranych przedmiotów rezerwacji.

Jak zmieniać dostępność dla kanałów sprzedaży?

Zmiana dostępności w kalendarzu pozwala Ci w szybki sposób zmodyfikować dostępność w obiekcie bez konieczności wprowadzania blokad w przedmiocie rezerwacji w jego poszczególnych egzemplarzach.

Dostępność możesz modyfikować poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie lewego przycisku myszki na komórkach przy źródłach, które chcesz edytować.

W wyświetlonym oknie definiowania dostępności sprzedaży sprawdź, czy wybrany kanał sprzedaży i wybrany termin jest właściwy, a następnie wprowadź właściwą wartość w polu Dostępność sprzedaży i zapisz zmiany.

Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie i kontrolowanie sprzedaży we wszystkich zewnętrznych serwisach typu OTA w jednym miejscu w ramach Channel Manager oraz w Booking Engine.