Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoBooking

Od 20 czerwca 2018r. prawo zakazuje naliczania opłaty za wybraną formę płatności dla kart płatniczych

Parlamentu Europejskiego i Rada UE od 20 czerwca 2018r. zabraniają naliczania klientom dodatkowych opłat za płatność kartą płatniczą lub kredytową (Visa, MasterCard i inne) i przelewów SEPA (na konto bankowe). Zabrania też naliczania opłat przewyższających ponoszone koszty dla BLIK czy PayByLink.

W praktyce prowadząc sklep internetowy, merchant nie ma prawa pobierać od konsumenta opłaty za koszty związane z płatnością konsumencką kartą płatniczą (w tym portfeli opartych o kartę tj. PayPal) i przelewów SEPA.

Zakaz nie dotyczy: BLIK, PayByLink'a, szybkich i tradycyjnych przelewów. Natomiast w ich przypadku, nie wolno pobierać opłat przewyższających koszty ponoszone przez sklep internetowy.

Treść przepisu art. 37a ust. 3 UUP: „Odbiorca nie pobiera opłat za korzystanie z instrumentów płatniczych, w przypadku których opłaty interchange są regulowane w przepisach rozdziału II rozporządzenia (UE) 2015/751, ani za te usługi płatnicze, do których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009”.

Jeżeli stosujesz surcharge dla płatności Visa, MasterCard, American Express, PayPal i innych form płatności opartych o karty, lub przelewów SEPA, koniecznie zlikwiduj dodatkową opłatę za wybraną formę płatności. W przypadku PayByLink (np. mTransfer) i BLIK koniecznie w przypadku pobierania dodatkowej opłaty, upewnij się czy nie przekracza ona opłat dla operatora płatności.