Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoBooking

Jak poprawić ranking swojego obiektu na TripAdvisor?

opinie na TripAdvisor

TripAdvisor jest wyszukiwarką usług z branży “travel and hospitality”, która najbardziej przypomina portal społecznościowy, dzięki czemu zrzesza grupy osób regularnie podróżujących. Co za tym idzie - jest to segment klientów mogąca być stałymi gośćmi Twojego obiektu.

Podróżujący w każdym wieku i z każdej grupy demograficznej odwiedzają TripAdvisor, aby uzyskać obiektywne i szczere opinie o dostawcach zakwaterowania, przewodnikach, punktach gastronomicznych i o usługach transportowych, tak aby najefektywniej zaplanować swój kolejny wyjazd. Opinie te są jednym z elementów rankingujących Twój obiekt w serwisie TripAdvisor, dlatego warto skupić się na nich w celu lepszego wypozycjonowania swojej oferty bez ponoszenia kosztów na płatne formy promocji.

Efektywne zarządzanie swoim profilem na TripAdvisor

Chociaż nie zawsze masz kontrolę nad opiniami, które goście pozostawiają na profilu Twojego obiektu, to jednak masz kontrolę nad tym co prezentujesz. Pierwszym krokiem w celu poprawy rankingu w TripAdvisor jest skrupulatne wypełnienie profilu obiektu. Uzupełnij możliwie wszystkie pola podając najaktualniejsze informacje o swoim obiekcie. W tym adres strony internetowej oraz dane kontaktowe. Poświęć więcej czasu na napisanie obszernego i angażującego opisu swojego apartamentu lub hotelu. Nie zapomnij również dodać kilku zdjęć w wysokiej jakości, najlepiej zrobionych przez profesjonalnego fotografa.

Unikaj nagradzania gości za pozytywne opinie

Nagradzanie gości za pozostawianie pozytywnych opinii może wydawać się dobrą taktyką marketingową i po prostu, sposobem na odwdzięczenie się za “dobre słowo”. Jest to jednak niezgodne z regulaminem TripAdvisor i może mieć bardzo negatywny wpływ na ranking Twojego profilu. Twórcy serwisu chcą, aby opinie i komentarze w nim pozostawiane były maksymalnie obiektywne.
Zamiast oferować benefity za opinię na serwisie, lepiej jest zadbać o jak najlepsze doświadczenia klienta z pobytu w obiekcie, a następnie - przy wymeldowaniu - poprosić o pozostawienie opinii na TripAdvisor.
W ten też sposób, można na poziomie “offline” selekcjonować gości, którzy są najbardziej zadowoleni z naszych usług. W przypadku gdy zostawią pozytywną opinie, jeszcze bardziej się zaangażują co zwiększa szanse na powtórne odwiedziny.

Monitoruj opinie i odpowiadaj regularnie

Po utworzeniu profilu na TripAdvisor musisz regularnie go odwiedzać, aby oceniać opinie, które otrzymujesz. Przede wszystkim zyskujesz dzięki temu wgląd w doświadczenia gości i na tej podstawie możesz poprawiać swoją ofertę.
Drugą zaletą aktywnego moderowania swojego profilu jest możliwość zaprezentowania kultury i wysokiego poziomu obsługi klienta potencjalnym gościom, którzy rozważają pobyt w Twoim obiekcie. Aktywne prowadzenie swojego profilu jest również czynnikiem rankingującym.
Odpowiadaj na wszystkie recenzje - nawet recenzje negatywne - w sposób grzeczny i profesjonalny.

Przypomnij swoim byłym gościom o zostawieniu opinii na TripAdvisor

Opinie są największym czynnikiem rankingowym. Czym więcej posiadasz opinii tym Twoja oferta wyświetli się wyżej. Nie wahaj się przypominać swoim byłym gościom o pozostawieniu opinii np. poprzez wysyłanie e-maili.

Channel Manager i system rezerwacji IdoSell Booking umożliwiają automatyzację aktualizacji oferty, szybkie płatności czy zarządzanie cenami. Dzięki czemu pozostawiają więcej czasu na zajęcie się obszarami, gdzie indywidualne podejście do przyszłego jak i obecnego gościa nie zastąpi żadne rozwiązanie e-commerce.

Powiązane treści