Wypowiedzenie Umowy usługi IdoBooking

Zawsze stosujemy zasadę minimum formalności przy wszystkich procedurach, również tych mniej przyjemnych. Przeczytaj o procedurze wypowiedzenia Umowy usługi IdoBooking

W przypadku chęci zakończenia współpracy z IAI S.A., należy wypowiedzieć Umowę usługi IdoBooking. Standardowy okres wypowiedzenia to jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oznacza to, że wypowiedzenie przesłane w połowie miesiąca będzie liczone dopiero od początku następnego. Przykładowo przesłanie wypowiedzenia umowy 15 kwietnia spowoduje, że dwa miesiące okresu wypowiedzenia będą liczone od 1 maja. Okres wypowiedzenie może być - na wyraźne życzenie Klienta - wydłużony do dwóch lub trzech miesięcy.

Formularz wypowiedzenia umowy znajduje się poniżej. Jest to dokument PDF, który można wypełnić elektronicznie lub ręcznie.

plik Formularz wypowiedzenia umowy IdoBooking 2019-08

Na ostatniej stronie formularza znajduje się dokłada instrukcja jego wypełnienia. Prosimy się z nią zapoznać, ale nie drukować jej i nie przesyłać do nas. Z najważniejszych rzeczy, zwracamy uwagę, że na formularzu wypowiedzenia konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentacji firmy. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to właściciele firm; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność wypowiedzenia.

Wypowiedzenie prosimy przesłać do nas w jednej kopii. Formularz można podpisać ręcznie i przesłać do nas pocztą (najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru) lub podpisać go elektronicznie (liczy się tylko kwalifikowany podpis elektroniczny) i przesłać przez system komunikatów.