Cesja Umowy usługi IdoBooking

Minimum formalności przy wszystkich procedurach. Przekonaj się, jak łatwo i szybko można dokonać cesji systemu rezerwacji IdoBooking na inną firmę.

Cesji umowy IdoBooking należy dokonać w przypadku sprzedaży obiektu noclegowego lub wniesienia firmy prowadzącej obiekt noclegowy aportem do nowego bytu prawnego. Nie ma konieczności dokonywania cesji, jeżeli firma prowadząca obiekt noclegowy zmieniła siedzibę, nazwę lub przekształciła się w inną formę prawną, zachowując pełną sukcesję.

Przede wszystkim należy przygotować oświadczenie o chęci dokonania cesji. Formularz oświadczenia cesji znajduje się poniżej. Jest to dokument PDF, który można wypełnić elektronicznie lub ręcznie.

plik Formularz cesji Umowy IdoSell Booking 2019-08

Na ostatniej stronie formularza znajduje się dokłada instrukcja jego wypełnienia. Prosimy się z nią zapoznać, ale nie drukować jej i nie przesyłać do nas. Z najważniejszych rzeczy, zwracamy uwagę na fakt, iż na formularzu cesji konieczne są podpisy osób, które mają prawo do reprezentowania firm dokonujących pomiędzy sobą cesji. W przypadku działalności gospodarczej lub gdy firma jest spółką cywilną - są to właściciele firm; w spółkach jawnych są to wszyscy właściciele lub współwłaściciel z samodzielną reprezentacją; a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych - uprawnione osoby z zarządu. Brak tych podpisów lub ich niewystarczająca liczba (np. tylko jeden członek zarządu) spowoduje nieważność cesji.

Takie oświadczenie prosimy przesłać w jednej kopii. Formularz można podpisać ręcznie i przesłać do nas pocztą lub podpisać go elektronicznie (ważny jest tylko kwalifikowany podpis elektroniczny) i przesłać przez system komunikatów. Po dokonaniu cesji odsyłamy przez komunikat dokument podpisany klasycznie i elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do formularza cesji trzeba dołączyć formularz umowy usługi IdoBooking podpisany i wypełniony danymi nowego właściciela sklepu oraz jego dokumenty rejestrowe, czyli wpis do działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenia nadania REGON i NIP.