SLA - gwarancja wysokiej dostępności usługi

SLA (ang. Service Level Agreement) to termin, według definicji oznaczający umowę dotyczącą jakości świadczonej usługi i procedur. Potocznie jednak zwykło się nazywać SLA procentowym wyrażeniem czasu dostępności, np. usługi sieciowej. Taki czas dostępności deklarują np. firmy hostingowe lub firmy dostarczające serwery dedykowane. W przypadku tak kompleksowej usługi, jak IdoBooking, wartość SLA określamy nie tylko na podstawie działania samej infrastruktury serwerowej, ale wliczamy tu również czas działania usług niezbędnych do serwowania treści z serwera.

SLA jest przedstawiana jako wartość reprezentująca dostępność strony w danym okresie czasu. Interpretacja tej wartości nie jest skomplikowana. Przykładowo jeżeli dla ostatnich 7 dni SLA wynosi 99,6%, oznacza to, że w ujęciu całego tygodnia, czyli 168 godzin, przez 40 minut monitoring odnotował problem z dostępnością którejś z usług. Dla okresu 90-dniowego wartość ta będzie oznaczała łącznie 8 godzin, 40 minut, a w skali rocznej 35 godzin, czyli de facto półtorej doby.

W jaki sposób wyliczany jest poziom SLA?

Zarówno serwery, jak i usługi, których działanie jest niezbędne dla prawidłowego serwowania strony, objęte są stałym monitoringiem, sprzężonym z systemem powiadomień trafiających bezpośrednio do naszych administratorów. Monitoring na bieżąco sprawdza czy serwer i uruchomione na nim usługi działają poprawnie. System odnotowuje prawidłowe działanie w danym czasie, jeżeli każda z usług zwróci prawidłową odpowiedź. Jeżeli któraś z usług nie działa monitoring odnotowuje, że w danej chwili system nie działał poprawnie i czas ten będzie odejmowany od wartości SLA aż do uzyskania informacji o poprawnym działaniu. Dane takie są zbierane w sposób ciągły i na ich podstawie wyliczana jest wartość SLA dla danego okresu.

Warto wspomnieć również, że SLA nie zostaje obniżone w przypadku, gdy niedostępność jest spowodowana zaplanowaną akcją serwisową, o której wystąpieniu klienci zostali odpowiednio wcześniej powiadomieni. Wartość SLA nie spada również w przypadku wystąpienia błędów w usługach pośrednich, nie wymaganych do działania całego systemu. Przykładowo zapominasz przedłużyć dzierżawę domeny i jej ważność wygasa. W tym momencie wchodząc na adres strony nie zobaczysz jej zawartości, a błąd zwracany przez przeglądarkę. Wejście po adresie domeny technicznej pozwoli bezproblemowo wyświetlić stronę, co potwierdzi jego prawidłowe działanie i wskaże, że problem leży gdzie indziej. Strony nie są więc dostępne pod tym adresem, ale zarówno serwer, jak i wszystkie usługi potrzebne do serwowania treści działają poprawnie.

Wszelkie informacje odnośnie odpowiedzialności w związku z ewentualną niedostępnością serwera i usług znajdziesz na stronie Regulamin świadczenia i dostępu do usługi IdoBooking.

Jak sprawdzę poziom dostępności moich usług?

Dane o dostępności usług możesz sprawdzić w dowolnej chwili, logując się do systemu BOK. W menu z lewej strony wybierz zakładkę "Status systemu". W zakładce tej znajdziesz informacje odnośnie bieżącego stanu serwera oraz procentowe wartości SLA w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.