System naliczania prowizji dla właścicieli miejsc noclegowych

Uzyskaj dostęp do tworzenia kont właścicieli z dedykowanym kalendarzem rezerwacji, możliwością konfiguracji bieżącego raportu rezerwacji dla właścicieli oraz generuj okresowe rozliczenia z właścicielem.

Jak zacząć rozliczać właścicieli?

1. Włącz system naliczania prowizji dla właścicieli miejsc noclegowych w zakładce Administracja -> System naliczania prowizji dla właścicieli miejsc noclegowych
2. Dodaj lokalizacje miejsc noclegowych właściciela w zakładce Administracja -> Dane Twojej firmy, lokalizacje i polityki
3. Dodaj miejsca noclegowe właściciela i wybierz ich lokalizacje w zakładce Oferta -> Miejsca noclegowe
4. Dodaj konto właściciela w zakładce Administracja -> Użytkownicy panelu
5. Skonfiguruj widok raportu prowizji dla właściciela w zakładce Marketing -> Raport rozliczenia rezerwacji - > Konfiguruj raport dla właściciela
6. Generuj okresowe rozliczenia z właścicielem w zakładce Marketing -> Raport rozliczenia rezerwacji - > Rozliczenie z właścicielem

Powtórz czynności dla każdego właściciela z którym współpracujesz.

Rola właściciela

Właściciel uzyskuje dostęp do dedykowanego kalendarza rezerwacji w którym może zobaczyć terminy rezerwacji gości, oraz w wolnych dniach utworzyć własną rezerwację.

Dodatkowo posiada dostęp do bieżącego raportu rozliczenia rezerwacji w miejscach noclegowych, których jest właścicielem.

Otrzymuje również potwierdzone okresowe rozliczenia z Zarządcą (Administratorem), które mogą zawierać dodatek lub odjęcie od prowizji właściciela, oraz opcjonalną notatkę informującą np. o odjęciu części prowizji na potrzeby naprawy miejsca noclegowego.