Jak uruchomić i skonfigurować Google Analytics w panelu systemu rezerwacji IdoBooking?

Dowiedz się jak krok po kroku uruchomić Google Analytics. Prosta konfiguracja, dzięki której będziesz mógł śledzić ruch Twoich gości w Booking Engine oraz na stronie Wizytówki.

W tym artykule dowiesz się jak:

  • zintegrować Google Analytics 4 z Booking Engine oraz Wizytówką od IdoBooking
  • jakie zdarzenia zostały obsłużone w ramach integracji

Aby rozpocząć konfigurację, przejdź do zakładki, MARKETING > Narzędzia Google w Twoim panelu IdoBooking.

Pierwszy krok to konfiguracja konta Google Analytics
1. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta Google Analytics 4, zapoznaj się z instrukcją w Bazie Wiedzy Google
2. Jeżeli posiadasz konto Universal Analytics, ale nie zaktualizowałeś jeszcze konta do najnowszej wersji usługi - Google Analytics 4 - zapoznaj się z instrukcją Google
3. Jeżeli posiadasz konto Google Analytics 4, zaloguj się do usługi i przejdź do zakładki

Administracja > Strumienie danych 

W tym miejscu możesz utworzyć nowy strumień danych („Sieć”). Jeżeli masz już utworzony „Strumień danych”, skopiuj IDENTYFIKATOR POMIARU i wklej go w panelu IdoBooking w zakładce Marketing > Narzędzia Google — Włącz Google Analytics 4.

Strumień danych

GA4

Integracja z Google Analytics 4 dostępna IdoBooking obsługuje standardowo dostępne zdarzenia zaawansowane oraz zdarzenia zalecane dla Sprzedaży online, które mogły zostać obsłużone w ramach naszej usługi. Dzięki temu w panelu Google Analytics w zakładce Zaangażowanie> Zdarzenia otrzymasz pakiet najważniejszych informacji o zachowaniach użytkowników w obrębie silnika rezerwacji IdoBooking bez konieczności ręcznej konfiguracji integracji przy pomocy Google Tag Manager.

Opis zdarzeń zalecanych dla Sprzedaży online obsługiwanych w Booking Engine

1. view_item_list - użytkownik wyświetla listę pozycji/ofert po wyborze dat w kalendarzu

View_item_list

2. view_item - link „Szczegóły” przypisany do konkretnego miejsca noclegowego na liście ofert

view_item

3. select_item - przycisk „Pokaż oferty” przypisany do konkretnego miejsca noclegowego na liście ofert

select_item4. view_promotion - link „Szczegóły” przypisany do konkretnego pakietu w zakładce „Promocje”

view_promotion

5. select_promotion - przycisk „Pokaż oferty” dostępny z poziomu konkretnego pakietu w zakładce Promocje

select_promotion

6. add_to_cart - przycisk „Wybierz” dostępny z poziomu konkretnego miejsca noclegowe lub pakietu

add_to_cart

7. view_cart - wyświetlenie koszyka po dodaniu oferty

view_cart

8. remove_from_cart - usunięcie wybranej oferty w koszyku

remove_from_cart

9. begin_checkout - przycisk „Złóż zamówienie” dostępny w kroku „Potwierdź rezerwację”

begin_checkout

10. add_payment_info - przycisk „Dokonaj płatność” po wyborze metody płatności w ostatnim kroku Rezerwacji

add_payment_info