Zapoznaj się ze szczegółowym cennikiem usługi IdoBooking

Szczegółowy, aktualny cennik usługi IdoBooking oraz cenniki archiwalne.

Cennik szczegółowy

plik Cennik usługi IdoBooking obowiązujący od 2023-06-01
plik Cennik usługi IdoBooking obowiązujący od 2022-09-01

Cenniki usług dodatkowych

plik Cennik usług SMS obowiązujący od 2023-06-01
plik Cennik płatności online IdoPay obowiązujący od 2022-06-01