Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Możliwość anulowania lub skrócenia rezerwacji przesłanej przez serwis zewnętrzny w panelu IdoBooking

Do tej pory ręczne anulowanie lub skrócenie rezerwacji, która została przesłana do panelu poprzez serwisy zewnętrzne, takie jak m.in. Booking.com, Airbnb, Noclegi czy Expedia, mogło być wykonane w wyjątkowych przypadkach przez nasz dział Supportu. Od teraz – na własne ryzyko - rezerwację można odwołać lub skrócić samodzielnie, zwalniając tym samym jej dostępność w portalu, ale nie zmieniając statusu złożonego tam zamówienia.

Możliwość anulowania lub skrócenia rezerwacji przesłanej przez serwis zewnętrzny w panelu IdoBooking

Zasada działania

System IdoBooking odbierając rezerwacje z portali zewnętrznych, takich jak Booking.com, Expedia, Airbnb, Noclegi dodaje odpowiedni status i długość rezerwacji. Każda modyfikacja wykonana przez portal pojawia się w panelu. Jednak ze względu na zabezpieczenia serwisów niektóre działania mogą być wykonywane tylko po ich stronie – dotyczy to przede wszystkim anulowania czy skrócenia rezerwacji.

Zmiana statusu rezerwacji


Zmiana statusu rezerwacji

Natomiast podczas wieloletniej pracy z klientami pojawiały się nietypowe sytuacje, w których nie można było zmienić rezerwacji po stronie extranetu, a odblokowanie dostępności było konieczne. Do tej pory ręcznego anulowania lub skrócenia zamówienia w takich sytuacjach mógł dokonać jedynie Support IdoBooking. Obecnie wprowadziliśmy zmianę, w której każdy z klientów, może dokonać takich zmian samodzielnie – na własną odpowiedzialność i ryzyko ewentualnego overbookingu. Po anulowaniu lub skróceniu rezerwacji, IdoBooking odblokuje dostępność po stronie portalu, ale nie zostaną wprowadzone zmiany w istniejącym zamówieniu, którego edycję należy skonsultować ze wsparciem konkretnego serwisu.

Przy tego typu działaniach należy zapamiętać, że zmiany wykonane po stronie systemu rezerwacyjnego IdoBooking nie wpłyną na wysokość prowizji pobieranej za daną rezerwację przez serwis zewnętrzny. Ponadto późniejsze modyfikacje w danym zamówieniu po stronie portalu, nie zostaną odnotowane w IdoBooking.

Kiedy skorzystać z danej funkcji?

Sytuacji, w których konieczne będzie użycie ręcznego anulowania lub skrócenia rezerwacji pobranej z OTA może być kilka. Najczęściej dzieje się tak, gdy do zamówienia dodano w IdoBooking inny pokój. Wtedy, nawet gdy w zewnętrznym portalu rezerwacja jest anulowana w IdoBooking zmienia się status na “do wyjaśnienia”, a odwołanie trzeba wykonać samodzielnie.

Może się także zdarzyć, że gość nagle podczas pobytu wyjedzie i musi ponieść cały koszt rezerwacji. Wtedy należy skrócić rezerwację wyłącznie po stronie IdoBooking, zwalniając dostępność w portalach i na stronie, a nie ingerując w same zamówienie po stronie serwisu. Ewentualnie z tej opcji można skorzystać także w momencie, gdy przedłużają się ustalenia dotyczące anulowania rezerwacji - np. klient odwołał przyjazd telefonicznie, a nie zrobił tego jeszcze w portalu. Należy jednak pamiętać, że takie działanie podejmowane jest na własne ryzyko i IdoBooking nie będzie w takim przypadku odpowiadać za ewentualnie powstały overbooking.

Powiązane treści