Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking od 1 lipca 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell Booking.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim realizowania usług płatniczych świadczonych w ramach IAI Pay.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Szczegółowy cennik usługi IdoSell Booking Regulamin usługi IdoSell Booking