Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoBooking od 1 września 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoBooking.

Zmiany w Regulaminie dotyczą m.in. przywrócenia jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia zmian do Regulaminów i cenników. Przeprowadzone zostały również zmiany kosmetyczne. Pełny tekst Regulaminu

Dodatkowo, do osobnego pliku został wydzielony Regulamin IdoPay, który od 1 września 2021 roku będzie stanowił osobny dokument. Pełny tekst Regulaminu IdoPay

Do Cennika IdoBooking wprowadzone zostały zmiany kosmetyczne. Dodatkowo zwiększeniu uległa stawka za roboczogodzinę prac indywidualnych. Pełny tekst Cennika

Powiązane treści