Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoBooking od 1 stycznia 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoBooking.

Nowa wersja Regulaminu jest związana z rozszerzeniem usług oferowanych w ramach IdoPay (Płatności Cykliczne, OneClick oraz MO/TO), natomiast zmiany w Cenniku mają głównie charakter porządkowo-edycyjny.

Pozostałe warunki świadczenia usług oraz Cennik usługi nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Szczegółowy cennik usługi IdoBooking Regulamin usługi IdoBooking