Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoBooking od 1 maja 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoBooking.

Zmiany w Regulaminie dotyczą doprecyzowania zakresu danych klientów sklepów powierzanych przez merchantów oraz uruchomienia płatności Google Pay i Apple Pay od 01.05.2021 r. W Cenniku IdoBooking nastąpiła rezygnacja z wystawiania licencji na indywidualny projekt maski oraz licencji na szablon strony wizytówki.

Pełna treść dokumentów:

* Regulamin
* Cennik