Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoBooking od 1 lipca 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoBooking.

Zmiany w Regulaminie dotyczą uzupełnienia o m. in. część dotyczącą powierzenia przetwarzania danych Operatorowi. W Cenniku dotyczą kwestii edytorsko-estetycznych.

Pełna treść dokumentów:

* Regulamin
* Cennik