Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Cennika IdoBooking od 1 marca 2022

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoBooking.

W nowej wersji cennika znajdują się:

  • informacje o zmianie opłat za roboczogodziny na 130 zł, przy pracach związanych z poszerzeniem pakietu wdrożeniowego
  • informacje o nowej usłudze Redesign, jej koszt to 150 zł za roboczogodzinę przy pracy nad personalizacją Strony Wizytówki (strona internetowa Klienta uruchomiona z wykorzystaniem Usługi, prezentująca miejsca noclegowe oraz wszelkie informacje dotyczące oferty, umożliwia dokonywanie rezerwacji przez Widget), wykonanej w oparciu o obowiązujące w momencie zlecenia szablony standardowe.

.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Szczegółowy cennik usługi IdoBooking