Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Cennika IdoBooking od 1 lutego 2022

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoBooking.

W nowej wersji cennika znalazły się informacje dotyczące wprowadzenia mniejszej stawki dla dodatkowych roboczogodzin w pakietach wdrożeniowych, oraz zmiana naliczania opłat za funkcjonalność panelu właściciela. Opłata będzie naliczana miesięcznie na podstawie liczby miejsc noclegowych przypisanych do użytkowników z nadaną rolą "właściciel".
Pozostałe warunki świadczenia usług oraz cennik usługi nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Szczegółowy cennik usługi IdoBooking