<html>

<div class="headline --borderless --center --small">
<div class="headlinedescription --gradient --orange text-center mb-5" ">
<h1 class="headline
text pl-md-0 " style="text-transform: none !important;">
<span class="--medium d-inline d-md-block">Jakie dane są wysyłane po połączeniu w ramach Channel Managera?</span>
</h1>
</div>
<div class="section__description mb-1 text-center">Podstawowe przesyłanie informacji dotyczy, cen oraz restrykcji związanych z długością pobytu. Natomiast dodatkowe dane różnią się między poszczególnymi kanałami:</div>
</div>

</html>