Bramka Restrictions

Bramka służy do zarządzania wyjątkami od restrykcji pobytu