Bramka Availability Locks

Bramka służy do pobierania informacji o blokadach dostępności.