Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Zmieniliśmy obsługę sprzedaży wielowalutowej, wprowadzamy dynamiczne wyliczanie cen w walutach obcych zgodnie z średnim kursem NBP lub EBC

W przypadku sprzedaży międzynarodowej ważna jest odpowiednia konfiguracja dostępnych w systemie rezerwacyjnym walut. Dzięki nim możesz obsługiwać klientów w wybranym języku oraz sprzedawać przedmioty w cenach wyrażonych w walucie jaką posługują się na co dzień. Aby ułatwić i przyspieszyć proces aktywowania waluty uprościliśmy moduł zarządzania walutami m.in wprowadzając dynamiczne przeliczanie cen po kursie zamiast konieczności ich ręcznego aktualizowania.

Do tej pory chcąc przedstawiać ofertę w dodatkowej walucie, musiałeś podać w niej ceny każdej pozycji w swoim cenniku lub samodzielnie wskazać kurs, po którym ceny miały być przeliczane podczas prezentacji na wizytówce lub w widgecie.

Zmieniliśmy teraz podejście na takie, w którym w panelu wskazujesz jedną walutę główną w której podasz wszystkie ceny (np. PLN) oraz wybierasz sposób automatycznego przeliczania na poszczególne waluty. Przeliczanie może odbywać się , jak dotychczas po kursie wskazanym przez Ciebie lub po kursie NBP lub EBC.

Konfiguracja walut

Przejście na nowy sposób zrządzania cenami w walutach zagranicznych w znaczny sposób uprościło prezentację walut i zarządzanie nimi.

Od teraz, zamiast prezentować pola dla każdej waluty z osobna wyświetlane są tylko w jednej wybranej przez Ciebie walucie. Pozostałe aktywne waluty wyliczane są automatycznie po wybranym przez Ciebie kursie i nie są prezentowane w widokach podobnie jak dotychczasowe waluty, który nie były ręcznie wprowadzane. W związku z wprowadzonymi zmianami dotychczasowe zakładki umożliwiające przełączanie się pomiędzy walutami zostały ukryte.

Lista miejsc, które objęte zostały zmianami w prezentacji cen: strona edycji planu cenowego, edycji cen od strony przedmiotu rezerwacji, ustawienia cen w sekcji zwyżek i zniżek, ustawienia cen w promocji, ustawienia wysokości przedpłat w planie cenowym.

Poniżej prezentujemy stronę ustawiania zwyżek i zniżek przed i po zmianie.

Sekcja zwyżek i zniżek przed zmianami w module zarządzania walutami

Sekcja zwyżek i zniżek po zmianach w module zarządzania walutami

Kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) stosowany jest, gdy walutą główną w panelu jest PLN. W pozostałych przypadkach stosowany jest kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Kursy obu banków są codziennie przez nas aktualizowane, dzięki czemu bez potrzeby Twojej interwencji ceny w walutach będą zawsze przeliczone wg aktualnego kursu.

Obecnie w systemie rezerwacji IdoSell Booking można włączyć usługę zamówień w 36 walutach. W przypadku aktywowania waluty przeliczanej po kursie zagraniczni goście mogą zapłacić za rezerwację przy pomocy PayPal lub zwykłego przelewu. Dzięki opcji dynamicznego wyliczania ceny po kursie oszczędzasz czas i otwierasz rynek dla nowych klientów.

W przypadku integracji z serwisami zewnętrznymi nadal masz możliwość sterowania ceną niezależnie od ustalonej waluty integracji korzystając z jednej z trzech z dostępnych opcji ustalenia ceny

  • taka sama jak w Kalendarzu rezerwacji (Widget)
  • ze stałą różnicą procentową
  • samodzielnie podawana (opcja ta jest dostępna, gdy waluta podana w integracji będzie taka sama jak waluta względem, której wyliczane są pozostałe ceny).

Dowiedz się więcej o płatnościach w obcych walutach