Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Zmiany w kalendarzu rezerwacji w panelu administracyjnym ułatwiające wyszukiwanie, zmianę terminów i przeglądanie rezerwacji, szczególnie w dużych obiektach

Wprowadziliśmy zmiany w interfejsie kalendarza rezerwacji w panelu, które pozwalają teraz na czytelną prezentację, wygodniejsze wyszukiwanie i filtrowanie miejsc noclegowych. Dzięki zmianom również błyskawicznie odszukasz rezerwacje w odległych terminach oraz podejrzysz ich podsumowania. Zarządzanie dostępnością i rezerwacjami jest teraz prostsze i bardziej intuicyjne.

WYGODNE WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE MIEJSC NOCLEGOWYCH

Dodaliśmy wyszukiwarkę tekstową, która pozwoli wyszukać konkretne miejsca noclegowe. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla obiektów, które posiadają bardzo dużo miejsc noclegowych i przewijanie strony w poszukiwaniu konkretnego noclegu może okazać się mało precyzyjne. Po wpisaniu nazwy noclegu pojawią się wszystkie egzemplarze tego typu. Po wpisaniu konkretnego kodu egzemplarza pojawi się tylko wybrany.

ZMIANA KOLEJNOŚCI MIEJSC NOCLEGOWYCH W KALENDARZU REZERWACJI

Podczas prezentowania miejsc noclegowych na liście uwzględniamy ich priorytety. Do tej pory poszczególne typy miejsc noclegowych były w tym miejscu pokazywane według kolejności dodania do panelu. Obecnie widoczność jest zależna od nadanego w edycji miejsca noclegowego priorytetu. Priorytety obowiązują już od dawna na liście miejsc noclegowych w panelu oraz w widgecie. Dzięi temu mamy spójny obraz wszystkich noclegów w każdym miejscu usługi.

CZYTELNIEJSZA PREZENTACJA MIEJSC NOCLEGOWYCH, KTÓRE MAJĄ TYLKO JEDEN EGZEMPLARZ

Zmniejszyliśmy wysokość przy 1 egzemplarzu danego typu. Do tej pory dany typ miejsca noclegowego był prezentowany w dwóch liniach. Obecnie gdy posiadasz po jednym egzemplarzu każdego miejsca noclegowego będzie on prezentowany jeden pod drugim. Przy dużej zajętości obiektu wyraźnie widać gdzie zostały jeszcze wolne miejsca.

SZYBKIE PRZEMIESZCZANIE SIĘ MIĘDZY KONKRETNYMI DATAMI

Dodaliśmy możliwość przechodzenia między miesiącami i latami, aby szybciej przechodzić do interesującej nas daty. Do tej pory można było przesuwać się o miesiąc lub tydzień do przodu lub do tyłu. Dzięki nowej możliwości odnajdujemy natychmiast rezerwacje, które są złożone np. z półrocznym wyprzedzeniem.

PODSUMOWANIE REZERWACJI I STANU WPŁAT

Dodaliśmy w kalendarzu rezerwacji okno informacyjne z podsumowaniem stanu każdej z rezerwacji (dane gościa, terminy, status, stan wpłat). Okno informacyjne pojawia się po kliknięciu na wybraną rezerwację i pozwala teraz na wygodne podejrzenie wszystkich istotnych informacji o rezerwacji, bez konieczności otwierania kolejnych stron.