Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG

Dotacje na innowacje - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zarząd IAI S.A. (Emitent) otrzymał w dniu 20 grudnia 2013 r. informację, że złożony przez niego w PARP S.A. projekt oznaczony numerem WND-POIG.06.01.00-32-027/1, znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu".

Projekt dotyczy ekspansji usług Emitenta na rynki zagraniczne. Kwota wsparcia wynosi 409 300,00 i jest to 75,11% wszystkich wydatków objętych wnioskiem.

Pozyskanie finansowania na realizację projektu w ramach działania "Paszport do eksportu" jest istotne ze względu na przyspieszenie zwrotu z inwestycji ponoszonych przez Emitenta na internacjonalizację usług i produktów. Ekspansja na rynki zagraniczne jest elementem realizacji strategii zapisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitenta, a pozyskane dofinansowanie pozwoli ją zrealizować szybciej i bardziej efektywnie finansowo.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".