Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Zarządzaj cenami w planie cenowym w nowym dedykowanym kalendarzu

Do tej pory na Kalendarzu rezerwacji w widoku "Pokaż ceny" miałeś wgląd w informacje na temat cen obowiązujących w planie cenowym z możliwością ich modyfikacji w ramach jednej daty. W nowym dedykowanym widoku Kalendarza do zarządzania cenami możesz wprowadzać zmiany w dowolnym zakresie dat dzięki czemu łatwo i szybko zmodyfikujesz wiele cen na raz.

Dotychczasowa opcja Pokaż ceny dostępna na Kalendarzu rezerwacji została przeniesiona. Znajdziesz ją wchodząc w zakładkę OFERTA/ Zarządzanie cenami. Po wybraniu opcji Zarządzaj cenami w planie cenowym (pole wyboru w nagłówku tabeli cen) masz możliwość edycji stawek, które zostaną nadpisane nad dotychczasowymi ustawieniami. W niedalekim czasie udostępnimy kolejne kalendarze, tym razem do Zarządzania cenami OTA czy Zarządzania cenami w Booking.com. W obecnej chwili są one już widoczne na liście z adnotacją [wkrótce] bez możliwości ich wyboru.

Dzięki dedykowanemu Kalendarzowi do zarządzanie cenami w planie cenowym zyskałeś możliwość bieżącego podglądu wszystkich cen dla osób, w różnych przedmiotach rezerwacji oraz co ważniejsze możliwość jednoczesnej modyfikacji wielu cen, w wielu przedmiotach w dowolnym zakresie czasu.

Dodatkową zaletą nowego kalendarza jest możliwość podejrzenia cen na przestrzeni wybranego przez Ciebie okresu czasu. Dzięki temu możesz śledzić ceny obowiązujące w różnych planach cenowych, w różnych przedmiotach rezerwacji bez konieczności przechodzenia do każdego z nich osobna.

Korzystając z opcji Skąd ta cena? dostępnej po najechaniu na wybraną komórkę oprócz samej informacji na temat ceny dodaliśmy możliwość wprowadzenia korekty ceny bezpośrednio w planie cenowym (wprowadzona modyfikacja cen dotyczy wszystkich dat, w których obowiązuje plan cenowy) oraz ceny nadpisanej (dotyczy tylko ceny w podglądanej dacie).

Ceny widoczne na Kalendarzu do zarządzania cenami w planie cenowym stanowią podstawę do wyliczania cen w poszczególnych kanałach sprzedaży. Nowa, nadpisana cena jest automatycznie uwzględniana podczas wyliczania ceny i przekazywana do odpowiednich kanałów.

Dowiedz się więcej na temat Zarządzania cenami