Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Z dniem 1 grudnia 2019 Airbnb wprowadziło zmiany w zakresie szczegółów informacji przekazywanych do rezerwacji w plikach iCal

Z dniem 1 grudnia 2019 w celu zachowania bezpieczeństwa i prywatności informacji o gościach Airbnb przestało przesyłać informacje na temat rezerwacji za pośrednictwem iCal.

Co się zmieniło po stronie Airbnb
W opisie synchronizacji kalendarza iCal

  • dla rezerwacji wyświetlane są tylko 4 ostatnie cyfry numeru telefonu gościa, wraz z linkiem do strony ze szczegółami rezerwacji,
  • nazwa gościa i kod rezerwacji zostały usunięte z tytułów wydarzeń,
  • synchronizacja kalendarza spowoduje wyeksportowanie informacji o kalendarzu tylko dla przyszłych dat.

Jak te zmiany wpłyną na rezerwacje i blokady zaimportowane przez IdoSell Booking?

  • pobrane rezerwacje nie będą zawierały danych klienta,
  • podczas pierwszej synchronizacji nie będą pobrane blokady i rezerwacje na przeszłość.

Nowość: Oferujemy już dwukierunkową integrację Channel Managera IdoSell Booking z API Airbnb

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że w swojej ofercie mamy już dwukierunkową integrację Channel Managera IdoSell Booking z API Airbnb. Dzięki tej integracji rezerwacje będą pobierane w czasie rzeczywistym bez żadnych opóźnień.

Dowiedz się więcej o możliwościach integracji z Airbnb