Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Wzbogaciliśmy historię rezerwacji o pełen zapis przeprowadzanych w niej zmian oraz poprawiliśmy jej czytelność

Do tej pory wpisy do historii rezerwacji różniły się ilością zapisywanych informacji w zależności od źrodła z jakich pochodziły. W niektórych wpisach brakowało zapisu początkowego stanu rezerwacji. Nie wszędzie też były notowane wszystkie zmiany wykonywane w rezerwacji. Brak tych informacji w znaczny sposób utrudniał analizę rezerwacji, co do których pojawiały się jakieś wątpliwości. Od teraz niezależnie od źródła, w którym rezerwacja została złożona w historii znajdziesz komplet informacji o stanie początkowym rezerwacji jak i przeprowadzanych zmianach. Dodatkowo dzięki zmienionemu, czytelniejszemu zapisowi będzie ona prostsza do analizy.

Do tej pory najwięcej informacji było zapisywanych w rezerwacjach składanych w panelu administracyjnym oraz Kalendarza rezerwacji (Widget). W przypadku rezerwacji pochodzących np. z API nie było w ogóle zapisu początkowego stanu rezerwacji. W przypadku zmian dokonywanych w rezerwacji notowane były tylko wybrane. Brakowało np. informacji o dodawanych dodatkach czy zmianach w nich dokonywanych.

Od teraz we wpisach do historii, we wszystkich rezerwacjach niezależnie od źródła ich złożenia znajdziesz zapis początkowego stanu rezerwacji. Również w historii wszystkich rezerwacji znajdziesz informacje o dokonywanych w nich zmianach.

Historia rezerwacji

Każdy wpis zawiera informacje o czasie dokonania zmiany, przez kogo została ona wykonana i czego dotyczyła. Wszystkie zmiany, które odbywają się automatycznie np. zmiana statusu rezerwacji na Anulowana z powodu braku płatności lub operacje wykonywane przez użytkownika z supportu są oznaczone jako Support user. Wpisy są prezentowane zgodnie z kolejnością wykonywania operacji od najnowszego do najstarszego. Dzięki wprowadzeniu kolorów szybko będzie można dostrzec operacje związane z dodawaniem i usuwaniem egzemplarza czy dodatku oraz wysyłką maila.

Dzięki przygotowanym zmianom nowa historia rezerwacji powinna w znaczny sposób ułatwić analizę całego procesu rezerwacji.

Dowiedz się więcej o karcie rezerwacji i dostępnej na niej historii