Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Wprowadziliśmy w sekcji polityki zwrotów możliwość wyboru typu oferty: zwrotna, bezzwrotna i łączona oraz definiowania wielu poziomów zwrotów w zależności od czasu pozostałego do rezerwacji

Uprościliśmy w planie cenowym ustawienia dotyczące typu oferty pod kątem możliwości ich zwrotu, dając możliwość wybrania jednego z trzech: tylko oferta zwrotna, tylko oferta bezzwrotna (nowość) , oferta zawierająca opcję zwrotną i bezzwrotną. Rozbudowaliśmy możliwość określania terminów zwrotów o dowolną liczbę okresów.

W sekcji polityki zwrotów wprowadziliśmy 3 typy oferty: zwrotna, bezwrotna oraz zwrotna i bezzwrotna

Do tej pory w planie cenowym dostępne było tylko jedne ustawienie dotyczące polityki zwrotu. Mogła ona być zwrotna lub częściowo zwrotna. Do tego ustawienia jako dodatkową opcję można było dodać zniżkę, która powodowała, że ofertę można było sprzedawać jako bezzwrotną. Po analizie oczekiwań naszych klientów przenieśliśmy ofertę bezzwrotną z modułu zwyżek i zniżek do planu cenowego, gdzie od teraz funkcjonuje jako warunek odwołania rezerwacji. Dzięki wprowadzonej zmianie w sekcji Polityki wymagania przedpłat i kosztów rezygnacji z rezerwacji dostępne do wyboru są 3 opcje ustawień: oferta zwrotna, oferta bezzwrotna (nowość) oraz oferta zwrotna i bezzwrotna.

Dzięki rozbudowie dostępnych opcji, bez problemu możesz dostosować politykę zwrotów do typu swojej działaności. Przeniesienie oferty bezzwrotnej z modułu zwyżek i zniżek do planu cenowego pozwala Tobie na prezentację w widgecie oferty bezzwrotnej jako samodzielnej pozycji w ofercie bez konieczności udostępnienia jej wspólnie z ofertą podstawową.

Rezerwacja oferty w ramach oferty bezzwrotnej

Jeżeli zależy Tobie na równoczesnym udostępnianiu oferty na podstawowych zasadach zwrotu i dodatkowo jako oferty bezzwrotnej wtedy skorzystaj z opcji łączonej (oferta zwrotna i bezzwrotna). W konfiguracji tej w ofercie bezzwrotnej masz dodatkową możliwość obniżenia kosztu rezerwacji poprzez nadanie zniżki. Takiej opcji nie ma dostępnej w konfiguracji samej oferty bezzwrotnej

Rozbudowaliśmy warunki odwołania rezerwacji o możliwość określenia kilku poziomów zwrotów

Tak jak dotychczas w każdym z typów ofert masz możliwość określenia wielkości kwoty jaka jest pobierana w przypadku rezygnacji z rezerwacji w podanym przez Ciebie okresie. Do tej pory mogłeś określić tylko jeden poziom zwrotu, a od teraz możesz ustawić ich dowolną liczbę. Jest to atrakcyjna opcja zarówno dla właścicieli systemów rezerwacyjnych jak i samych klientów. Ustawienia kilku poziomów zwrotów dają klientom większy czas na zastanowienie bez konieczności ponoszenia kosztów, jak i z punktu widzenia właściciela bezpieczny okres, w którym rezygnacja z oferty nie stanowi zagrożenia dla systemu rezerwacyjnego.

Warunki rezerwacji

Dowiedz się więcej o możliwościach ustawień związanych z polityką wymagania przedpłat i kosztów rezygnacji z rezerwacji