Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Wprowadziliśmy nowy, bardzo rozbudowany system uprawnień użytkowników panelu administracyjnego IdoSell Booking

Rozbudowaliśmy system uprawnień użytkowników panelu administracyjnego. Dotychczasowy był bardzo prosty. Nowy moduł pozwoli określić do jakich modułów panelu będzie miał dostęp dany użytkownik, w tym wprowadzamy możliwość udostępniania tylko podglądu albo też zmian. Można nawet określać uprawnienia dla np. określonego przedmiotu rezerwacji lub lokalizacji (np. konkretnego apartamentu).

Uprawnienia na stronie ADMINISTRACJA / Użytkownicy panelu pozwalają Administratorowi panelu określić dla każdego pracownika odpowiednie opcje powiadamiające takie jak np. powiadomienia e-mailowe, powiadomienia o komunikatach oraz indywidualne jak np. preferowany język panelu, format dat, liczb i kwot.

Teraz rozszerzyliśmy uprawnienia o sekcje Uprawnień do modułów oraz Uprawnień do lokalizacji i przedmiotów rezerwacji. Dzięki nim masz pełną kontrolę nad wyświetlaną zawartością w panelu IdoSell Booking, przyporządkowując poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych opcji i treści. Jako Administrator panelu możesz w każdym momencie zmieniać ustawienia i nadawać prawa dostępowe w zależności od potrzeb czy pełnionych funkcji np. inne prawa otrzyma recepcjonista a inne dział marketingu. Uprawnienia te mogą: wykluczyć dostęp do wybranych modułów, dać możliwość tylko odczytu informacji lub dać pełen dostęp.

W sekcji Uprawnienia od modułów wskażesz czy i jakie uprawnienia ma mieć użytkownik dla każdego z modułów panelu np. recepcjoniście, który z założenia zajmuje się obsługą rezerwacji, możesz dać dostęp do modułu REZERWACJE a ograniczyć do MARKETING, bo uznasz że ten moduł leży w gestii innych pracowników czy innego działu. Z kolei w sekcji Uprawnienia do lokalizacji i przedmiotów rezerwacji określisz lokalizacje i przedmioty rezerwacji widoczne i możliwe do obsługi przez użytkownika w panelu IdoSell Booking.

Uprawienia


Jeżeli zainteresowała Cię niniejsza informacja i chciałbyś dokonać zmian uprawnień użytkownikom panelu IdoSell Booking, to po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.

Osobne konto w systemie rezerwacyjnym dla każdego z pracowników