Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Umożliwiliśmy przyjmowanie zwykłych przelewów dla rezerwacji internetowych

Dodaliśmy możliwość określenia czy za złożoną rezerwację można będzie zapłacić zwykłym przelewem wprost na konto hotelu, pensjonatu lub apartamentu. Oprócz możliwości zdefiniowania numerów kont i wybierania takiej formy płatności przez rezerwującego, zadbaliśmy o narzędzia pomagające w prowadzeniu rozliczeń, przypominające o wpłatach. Pojawiła się też osobna lista rezerwacji oczekujących na przyjęcie wpłaty. Zmiany powinny doskonale wpisać się w potrzeby zgłaszane przez naszych klientów.

Konfiguracja funkcjonalności przyjmowania zwykłych przelewów została umieszczona w konfiguracji płatności w panelu administracyjnym Twojego obiektu. Dodaliśmy nową sekcję pod nazwą Konfiguracja przelewów bezpośrednio na własne konto a tym samym przenieśliśmy na tę stronę konfigurację konta bankowego, która do tej pory znajdowała się w ADMINISTRACJA / Dane Twojej Firmy.

W panelu administracyjnym na stronie ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności w sekcji Konfiguracja przelewów bezpośrednio na własne konto, możesz ustawić, czy przyjmujesz wpłaty za złożone rezerwacje zwykłym przelewem bankowym. W przypadku włączenia tej opcji powinieneś:

  • Dla każdej włączonej w panelu waluty podać numer konta bankowego (numer konta, nazwa banku, SWIFT/BIC) - numery kont mogą się powtarzać. Jeżeli jednak posiadasz konta walutowe, możesz podać dla poszczególnych walut te numery kont, które zobaczy rezerwujący podczas prośby o dokonanie wpłaty.
  • Wybrać tytuł przelewu jaki gość powinien wpisać w tytule przelewu,
  • Ustawić, na ile dni przed rozpoczęciem rezerwacji, dostępna jest możliwość płacenia zwykłym przelewem. Dzięki tej funkcjonalności, klienci chcący dokonać rezerwacji na ostatnią chwilę, będą mieli wyłączone zwykłe przelewy, a ty unikniesz ewentualnych wątpliwości czy przyjąć gościa, który przyjeżdża z wydrukowanym potwierdzeniem wpłaty, której ty nie widzisz nadal na koncie. Rezerwacja dokonana w ostatniej chwili będzie mogła być opłacona jedynie płatnościami internetowymi, z automatycznym i niemal natychmiastowym księgowaniem wpłat. Minimalna ilość dni przed przyjazdem powinna odpowiadać Twoim realnym możliwościom w szybkości księgowania wpłat. Lepiej ustawić zbyt dużą ilość dni, niż zbyt małą.

konfiguracja konta bankowego - Ustawienia dotyczące kont bankowych dla zdefiniowanych walut

Skonfigurowanie w panelu zwykłego przelewu, skutkuje pojawieniem się takiej opcji płatności w widgecie na liście dostępnych form płatności.

przelew - Dodanie nowej formy zapłaty - przelew zwykły

Po wybraniu płatności zwykłym przelewem w widgecie wyświetlą się dane do przelewu.

dane do przelewu - Okno z danymi do przelewu

Aby przyspieszyć proces rozliczania płatności, na stronie głównej panelu administracyjnego na liście "Rezerwacji oczekujących na wpłatę" dodaliśmy przycisk Rozliczenia, który otwiera okno rozliczeń dla wskazanej rezerwacji (okno dotychczas dostępne tylko na karcie rezerwacji)

przycisk rozliczeń na liście rezerwacji - Dodanie możliwości rozliczenia rezerwacji z poziomu listy Rezerwacji oczekujących na wpłatę

Informacje o przeprowadzonej instalacji i konwersji

U dotychczasowych naszych klientów, którzy w ADMINISTRACJA/ Dane Twojej Firmy mają uzupełnione pola (Numer konta do wpłat SWIFT/BIC, Bank) w ADMINISTRACJA/Konfiguracja płatności zostały wprowadzone poniższe ustawienia:

  • Przyjmuj wpłaty przelewem bankowym na własne konto: tak
  • Tytuł przelewu będzie zawierał: numer rezerwacji
  • Nie przyjmuj jeżeli rezerwacja zaczyna się za mniej niż: 2 dni
  • Przyjmuj przelewy w walutach: zaznaczone zostaną wszystkie dostępne waluty

Dotychczasowi nasi klienci, którzy nie mieli wprowadzonych danych do przelewu opcję Przyjmuj wpłaty przelewem bankowym na własne konto mają ustawioną na nie.

Dane do przelewu widoczne są na stronie Kontaktu w wizytówce natomiast nie są prezentowane na stronie Kontaktu w widgecie.