Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Umożliwiliśmy jednoczesną zmianę restrykcji dla dowolnej liczby przedmiotów rezerwacji i typów ofert

Do tej pory w dedykowanym kalendarzowi do zarządzania restrykcjami pobytu (Minimum Stay, Close to Arrival, Close to Departure) miałeś możliwość jednoczesnej aktualizacji restrykcji w zaznaczonym okresie w ramach konkretnego przedmiotu rezerwacji i jego oferty.
Wzorem kalendarza do zarządzania cenami na kalendarzu zarządzania restrykcjami dodaliśmy możliwość jednoczesnego wprowadzenia restrykcji dla dowolnej liczby przedmiotów rezerwacji i ofert.

Zbiorcza aktualizacja restrykcji

JAK GRUPOWO MODYFIKOWAĆ RESTRYKCJE?

Aby ustawić tę samą restrykcję w wielu przedmiotach rezerwacji lub w określonych typach oferty jednocześnie możesz zaznaczyć myszką wybrany obszar, w ramach którego chcesz wprowadzać modyfikacje restrykcji. Po jego zaznaczeniu wyświetli się nowe okno, w którym możesz doprecyzować zakres zmian (okres zmian, przedmioty rezerwacji, typy oferty, dni w jakich mają być wprowadzone restrykcje oraz same ustawienia restrykcji). Takie samo okno do modyfikacji restrykcji uzyskasz klikając w przycisk Zbiorcza aktualizacja restrykcji. Komórki, w których zostały zmodyfikowana restrykcje zostaną wyróżnione na kalendarzu kolorem żółtym.

Dodatkowo na kalendarzu zarządzania dostępnością oraz dostępnością i restrykcjami oznaczyliśmy kolorem szarym daty, w których dany przedmiot rezerwacji jest niedostępny do sprzedaży (jest w pełni wyprzedany LUB założone są na niego blokady).