Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Udostępniliśmy możliwość składania rezerwacji bez wpłacania zaliczki z opcją zabezpieczenia ich kartą płatniczą

Wzbogaciliśmy dostępne opcje rezerwacji, o możliwość zamawiania pokoju bez konieczności wpłacania zaliczki. Właściciele obiektu mogą dodatkowo decydować, czy chcą się zabezpieczyć przy takiej formie rezerwacji poprzez pobranie od rezerwujących danych karty płatniczej.

Rezerwacje bez zaliczki z zabezpieczeniem kartą płatniczą

Pobranie zaliczki jest elementem, który w trakcie składania rezerwacji wiąże zamawiającego z obiektem noclegowym. Szukając różnych sposobów marketingowego zachęcenia rezerwujących do złożenia rezerwacji właśnie w naszym obiekcie może się okazać, że większą zachętą będzie np. rezerwacja bez konieczności wpłacenia zaliczki, ale z zabezpieczeniem płatności poprzez pobranie od rezerwującego danych do jego karty kredytowej. Ta opcja umożliwia obciążenie konta posiadacza karty płatniczej w momencie rezygnacji przez niego z pobytu lub po jego przyjeździe. Taka forma może być atrakcyjniejsza dla tych rezerwujących, którzy nie chcą angażować bezpośrednio swoich środków finansowych na zaliczkę.

Okno wprowadzania danych  karty kredytowej

Rezerwacje bez zaliczki

Jeszcze inną opcją jest umożliwienie złożenia rezerwacji bez żadnego zabezpieczenia dla obiektu noclegowego. Ten model potrafi mocno przekonać rezerwującego do złożenia rezerwacji bo nie wiąże się dla niego z żadnym zobowiązaniem, jednak obiekty noclegowe muszą mieć go dobrze przemyślany jeśli chcą z niego skorzystać - w tym wypadku powstaje duże niebezpieczeństwo pozostania z nieobłożonymi pokojami, gdy rezerwujący nie pojawią na miejscu w dniu przyjazdu.

Płatności IdoSell Booking są zabezpieczone na wiele sposobów

Podawanie numerów kart kredytowych w hotelarstwie ma wieloletnią tradycję i jest podstawą do działania np. w Booking.com. Jest też bardzo powszechne przy rezerwacjach trans-granicznych.

Wiedza o kartach płatniczych w naszym kraju nie jest zbyt duża, więc warto przy stosowaniu tego modelu uświadamiać rezerwujących, że przyjmowanie płatności do rozliczenia bez ich obecności, jest mocno obwarowane zarówno ze strony operatora kart płatniczych, który zgadza się na taką formę rozliczeń w obiekcie noclegowym oraz ze strony banków wydających karty, które zabezpieczają posiadaczy kart mechanizmem chargeback , który pozwala na anulowanie zapłaty dokonanej kartą płatniczą.

Nie mniej istotne jest informowanie, że wszystkie operacje związane z przekazywaniem danych dotyczących płatności w IdoSell Booking są bardzo bezpieczne:

  • są one przekazywane z przeglądarki do baz danych za pośrednictwem szyfrowanego łącza internetowego
  • dane dotyczące kart płatniczych są przechowywane w bazach w postaci bardzo mocno zaszyfrowanej, która uniemożliwia ich wykorzystanie bez autoryzacji.

Włączanie rezerwacji bez pobierania zaliczki w panelu administracyjnym

Aby umożliwić składanie rezerwacji bez wpłacania zaliczki należy przejść do panelu administracyjnego / ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności i w nowo dodanej sekcji Konfiguracja rezerwacji zabezpieczonych podaniem numeru karty kredytowej zaznaczyć przyjmowanie rezerwacji na 'tak'. W przypadku, gdy nie wymagane są żadne zabezpieczenia, wszystkie dostępne formy płatności należy ustawić na 'nie'.

konfiguracja płatności

Poniżej przedstawiamy wygląd poszczególnych stron składania rezerwacji w widgecie, w zależności od wprowadzonych ustawień w panelu administracyjnym oraz wygląd okna wprowadzania danych karty kredytowej

Przechowywanie danych o płatnościach kartami w IdoSell Booking

Dane z karty kredytowej (numer karty, kod CVV2/CVC2, data ważności karty) przechowywane są w systemie do momentu, aż obsługa nie potwierdzi w panelu administracyjnym na karcie rezerwacji w oknie rozliczeń, płatności lub nie skorzysta z przycisku Wymazywania numeru karty kredytowej. Wymazywanie karty polega na usunięciu z baz danych numeru kart płatniczych i zastąpieniu jej tzw. numerami zawierającymi wyłącznie cztery pierwsze cyfry i cztery ostatnie, co pozwala rezerwującemu na sprawdzenie, czy płatność była dokonana za pomocą jego karty. Dodatkowo dane karty, są automatycznie usuwane po 7 dniach od zakończenia lub anulowania rezerwacji, jeśli nie zostały skierowane do wymazania przez operatora obiektu.

Poniżej przedstawiamy widok okna rozliczeń w przypadku rezerwacji bez wpłacania zaliczki wraz z widokiem okien przypisanym do poszczególnych przycisków

Na koniec oczywiście należy na swoim terminalu kartowym w hotelu zweryfikować numer karty (np. robiąc bardzo drobne obciążenie na poczet rezerwacji) i anulując transakcję. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że podany numer i dane są prawdziwe.