Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Rozszerzyliśmy integrację z TripAdvisor o sprawne zarządzania wieloma obiektami z jednego panelu IdoSell Booking

Teraz, za pomocą naszego Channel Managera, możesz zarządzać wieloma obiektami umieszczonymi w TripAdvisor z jednego panelu IdoSell Booking. Jeżeli zarządzasz np. wieloma apartamentami, to możesz wykorzystać tę funkcjonalność, aby oferować je wszystkie w serwisie TripAdvisor. Serwis ten, podobnie jak Booking.com, należy do światowych potentatów branży turystycznej działający na rynkach anglojęzycznych, z tą różnicą że jest znacznie tańszy.

System IdoSell Booking jest certyfikowanym Partnerem Premium w TripAdvisor, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać bezpłatnie z Programu Review Express.
Program Review Express to bezpłatne narzędzie marketingowe, dzięki któremu goście ostatnio odwiedzający Twój obiekt, są zachęceni do napisania recenzji w serwisie TripAdvisor. Narzędzie to jest przydatne bez względu na wielkość i rodzaj obiektu noclegowego. Ponadto nie wymaga subskrypcji ogłoszeń biznesowych ani korzystania z platformy TripConnect. Zachęcamy do dodania integracji z TripAdvisor do swojej puli serwisów.

Wszyscy, którzy zarządzają wieloma obiektami o odrębnym identyfikatorze w TripAdvisor, mogą od teraz umieścić je w programie rezerwacji hotelowej IdoSell Booking i zarządzać nimi jeszcze efektywniej, bo z jednego miejsca. Dobrze wiemy, że zarządzanie wieloma obiektami za pomocą ich własnych kont, wymaga ciągłego przełączania się pomiędzy nimi, dlatego postanowiliśmy dodać i ułatwić zarządzanie nimi bezpośrednio z naszego panelu, także w serwisie TripAdvisor.

Dodatkowo wygodny tryb pracy powinien spotęgować fakt, że nasz program rezerwacji hotelowej IdoSell Booking agreguje także rezerwacje, które możesz pozyskiwać z innych kanałów sprzedaży (funkcjonalność Channel Managera ), a także z własnej strony udostępnianej w ramach naszej usługi Wizytówki.

Dzięki rozbudowanej konfiguracji cen, w panelu IdoSell Booking możesz ustalić ceny nie tylko dla każdego z obiektów osobno ale także dla każdego kanału sprzedaży danego obiektu.

Jak dodać obiekty z TripAdvisor do IdoSell Booking, aby zarządzać nimi z jednego panelu?

Jeżeli jesteś zainteresowany dodaniem wielu obiektów zarejestrowanych w serwisie TripAdvisor do jednego panelu IdoSell Booking, to obszerną instrukcję znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o dodaniu wielu kont do Tripadvisor

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z listą serwisów, z którymi zapewniamy integrację.

Channel Manager – prezentacja oferty w różnych systemach rezerwacji