Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Rozbudowaliśmy konto klienta o informacje na temat danych do faktury oraz umożliwiliśmy ich edycję z poziomu karty rezerwacji

Do tej pory nie było możliwości wystawienia faktury na inną osobę niż rezerwujący bez konieczności zmiany danych rezerwującego. Od teraz konto klienta w panelu zostało rozbudowane o dodatkową sekcję Dane do faktury. W panelu na karcie rezerwacji dodana została nowa sekcja Dokumenty, w której prezentowane są dane do faktury z możliwością ich edycji oraz informacje o tym, że klient oznaczył w widgecie chęć otrzymania faktury.

Poniżej znajduje się lista zmian, które zostały wprowadzone w celu ułatwienia obsługi faktur.

Rozbudowaliśmy konto klienta o informacje na temat danych do faktury

Na stronie edycji klienta w sekcji Dane rezerwującego dodana została podsekcja Dane do faktury. Dzięki wprowadzonej zmianie nie ma potrzeby już edycji danych rezerwującego, które od teraz mogą być inne niż dane do faktury.

Dodaliśmy na karcie rezerwacji sekcję Dokumenty

Do tej pory dane do faktury nie były bezpośrednio widoczne na karcie rezerwacji przez co ich edycja sprawiała operatorom problemy. Od teraz nie opuszczając karty rezerwacji można wyedytować te dane z poziomu sekcji Dokumenty. W sekcji tej znajdziesz przyciski umożliwiające pobranie pro forma jak i wystawienie faktury. Do tej pory opcje te były dostępne w submenu.

Sekcja Dokumenty na karcie rezerwacji

Rozbudowaliśmy Kalendarza rezerwacji (Widget) o możliwość podania danych do faktury

W widgecie w sekcji podsumowania w oknie opcji dodatkowych dodana została możliwość zaznaczenia czy chcemy, aby do rezerwacji była wystawiona faktura. Po jej zaznaczeniu osoba rezerwująca jest kierowana do okna podawania danych do faktury, które w przypadku osoby zalogowanej są już uzupełnione i wymagają tylko potwierdzenia poprawności danych. W przypadku zaznaczenia pola Chcę otrzymać fakturę w panelu administracyjnym na karcie rezerwacji w sekcji Dokumenty zostanie wyświetlona odpowiedni komunikat.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów sprzedaży generowanych bezpośrednio w panelu IdoSell Booking