Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Rozbudowaliśmy API panelu administracyjnego o wiele metod umożliwiających operacje na egzemplarzach rezerwacji i rezerwacjach

W API panelu administracyjnego IdoSell Booking rozbudowaliśmy bramkę Objects o cztery nowe metody (addItems, deleteItems, editItems, getItems), które są odpowiedzialne za operacje na egzemplarzach rezerwacji. Dodatkowo dodaliśmy 2 metody (editLengthSetup, getLengthSetup), które odpowiedzialne są za ustawienia dotyczące długości rezerwacji i dostępności. W bramce Reservations wprowadziliśmy drobne aktualizacje m.in w parametrach dateFrom i dateTo.

API panelu administracyjnego IdoSell Booking pozwala na wykonywanie operacji przez aplikacje zewnętrzne, w taki sam sposób jak wykonuje operacje "ręcznie" w panelu administracyjnym IdoSell Booking użytkownik. Dzięki API Panelu administracyjnego możliwe jest łączenie aplikacji gotowych i pisanych indywidualnie i automatyzacja wymiany informacji. Informacja dedykowana jest tzw. developerom, czyli osobom samodzielnie piszącym programy.

Operację na egzemplarzach rezerwacji

Rozbudowaliśmy bramkę Objects odpowiedzialną za zarządzanie bazą przedmiotów rezerwacji oraz ich właściwościami. Do tej pory możliwe było zarządzanie właściwościami przedmiotu takimi jak: typ przedmiotu, opisy i meta opisy, pliki multimedialne, udogodnienia, lokalizacja oraz dostępność. W ramach rozbudowy bramki Objects dodaliśmy metody odpowiedzialne za:

  • addItems - dodaje egzemplarze do przedmiotu rezerwacji.
  • deleteItems - usuwa egzemplarze przedmiotu rezerwacji.
  • editItems - edytuje egzemplarze przedmiotu rezerwacji.
  • getItems - pobiera egzemplarze przedmiotu rezerwacji.

Ustawienia dotyczące długości rezerwacji oraz dostępności

  • editLengthSetup - zmienia ustawienia dotyczące długości pobytu oraz możliwych dni rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji w przedmiocie rezerwacji.
  • getLengthSetup - zwraca informacje o długości pobytu oraz możliwych dniach rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji w przedmiocie rezerwacji.

Dodatkowo zaktualizowaliśmy poniższe parametry w bramce Reservations:

  • w metodzie get dodana została walidacja parametrów wyszukiwania paramsSearch
  • parametry dateFrom i dateTo rozbudowane zostały o informacje na temat godziny we wszystkich metodach w bramce Reservations, w których są stosowane oraz w metodzie getLogs w bramce Users. Dodatkowo wprowadziliśmy obsługę dat w standardzie ISO-8601
  • w strukturze odpowiedzi w metodzie get został dodany parametr externalNote zawierający informacje dla klienta (notatka)

Przejdź do dokumentacji API Panelu Administracyjnego