Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego czwarty kwartał 2014 roku.

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę:

  1. Wysokie tempo wzrostu przychodów i zamknięcie czwartego kwartały rekordowym wynikiem 3,65 mln oraz całego roku ponad 12 milinów przychodów ze sprzedaży.
  2. wysoka efektywność Spółki wyrażona rosnącymi i wysokimi wskaźnikami i wynikami: rekordowy zysk netto i EBITDA, wysokie wskaźniki ROS, ROE i ROA.
  3. Inwestycja w CupSell.pl, która rozszerza rynek Spółki o małe sklepy i przyniesie przychody z dywidend.
  4. Wprowadzenie na rynek nowych usług, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i efektywność biznesów Klientów

Polecamy cały raport:
plik Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"