Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego pierwszy kwartał 2014 roku.

Ten raport kwartalny z pewnością ucieszy wszystkich inwestorów IAI S.A. Spółka osiągnęła 50% wyższe przychody niż przed rokiem i 2,3 razy wyższe niż w pierwszym kwartale 2012 roku. Rośnie zysk ze sprzedaży. Jest on w tej chwili prawie 10 razy wyższy niż w pierwszym kwartale 2012 i trzykrotnie wyższy niż rok temu. Bardzo szybko rośnie także EBITDA co prezentuje poniższy wykres.

Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej w kolejnych pierwszych kwartałach - Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej w kolejnych pierwszych kwartałach

W kontekście dużego wzrostu rentowności i zysków EBIT (oraz EBITDA) Zarząd zwraca uwagę na treść Dokumentu Informacyjnego Spółki, który został opublikowany w 2009 roku. Wskazane było w nim, że ze względu na efekt skali osiągany przy obsłudze coraz większej liczby klientów marże będą systematycznie rosnąć.

Prognoza marży EBIT z Dokumentu Informacyjnego - Prognoza marży EBIT z Dokumentu Informacyjnego IAI S.A. opublikowanego w 2009 roku

i informowała, że "Należy zwrócić uwagę na występujący w odniesieniu do IAI efekt skali. Prowadzenie biznesu w modelu SAAS (ASP) wymaga większej cierpliwości w oczekiwaniu na efekty ekonomiczne - przychody wzrastają wolniej, ale są stabilne. Po przekroczeniu pewnych progów wielkości, portfolio abonentów, pozyskiwanie kolejnych wiąże się z ponoszeniem relatywnie niższych kosztów bezpośrednich. To znaczy, że każdy kolejny klient jest dla Spółki bardziej rentowny. Utrzymanie przez Spółkę dotychczasowej dyscypliny pracy i efektywności w planowaniu kosztów, pozwoli w przyszłości, przy założeniu pozyskiwania kolejnych klientów, zwiększać marżę operacyjną (EBIT) do poziomów przekraczających 50%".

Oczywiście, Zarząd daleki jest od stwierdzenia, że granice wzrostu zostały już osiągnięte, ale chce zwrócić uwagę Inwestorów, że Spółka budowana jest wobec przemyślanego, przewidywalnego modelu biznesowego, który będzie przynosił systematyczne zyski w przyszłości, a wcześniejsze prognozy potwierdzają się w praktycznym działaniu.

Raport kwartalny przynosi jednak więcej dobrych informacji, w tym:

  1. Zysk netto po pierwszym kwartale wyniósł ponad pół miliona złotych, a EBITDA 656 422,81 zł. Jest ona o 18% wyższa niż w rok wcześniej, co przekłada się na 100 000 złotych wzrostu.
  2. Wskaźnik ROS w pierwszym kwartale wyniósł 18,31% a ROE 14,33%. Co istotne, najważniejszym składnikiem kosztów operacyjnych są wynagrodzenia pracowników. Spółka zwraca uwagę inwestorów na to, że prowadzi inną niż wiele innowacyjnych firm politykę księgowania kosztów pracy, skoncentrowaną na zatrzymywanie gotówki. W wyniku tej strategii koszty pracy działu R&D, czyli wszelkich prac rozwojowych Spółka księguję w bieżących wydatkach i nie obciąża konta „Wartości niematerialne i prawne”. Stąd bieżący wynik finansowy nie jest zwiększany, przez odłożenie w czasie zaksięgowania kosztów wynagrodzeń, a następnie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Koszty prac rozwojowych są ponoszone i księgowane na bieżąco.
  3. W porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 49,65%, a w odniesieniu do pierwszego kwartału 2012, ten wzrost wyniósł 130%.
  4. Spółka wprowadziła nowe metody płatności oraz inne usługi w IAI-Shop.com (IdoSell Shop) oraz IdoSell Booking, które przełożą się w przyszłości na wzrost przychodów IAI S.A.

Zapraszamy do lektury pełnego raportu
plik Raport okresowy za I kwartał 2014 roku