Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 roku.

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę:

  1. Rekordowe przychody ze sprzedaży we wrześniu i III kwartale
  2. Pierwsza na tak szeroką skalę akcja reklamowa IdoSell Booking
  3. Sukces na londyńskich targach Ecommerce Expo 2014

Zachęcamy do przeczytania całego raportu

plik Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.