Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Raport miesięczny za kwiecień 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.

Na co warto zwrócić uwagę?

  1. kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się tempo 50% tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży
  2. wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań zwiększających sprzedaż i konwersję w sklepach internetowych, co przełoży się pozytywnie na przychody Spółki przez zwiększenie obsługiwanego ruchu, prowizje za paczki lub płatności oraz przyciąganie nowych klientów
  3. zaprezentowaliśmy zupełnie nowe, bardzo zaawansowane rozwiązania dla handlu zagranicznego, co stawia nas w pozycji absolutnych liderów na tym rynku. Dla Spółki to bardzo ważny kierunek rozwoju, a dzięki temu polskie sklepy internetowe mogą coraz więcej i łatwiej sprzedaż za granicą.

Życzymy miłej lektury.
plik Raport miesięczny IAI S.A. IV 2013