Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd IAI przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

Na co warto zwrócić uwagę?

  1. Wypłata dywidendy drugi rok z rzędu
  2. Specjalne rozliczenia transakcji PayPal dla IdoBooking

Pełna treść raportu
plik Raport miesięczny za czerwiec 2014 r.