Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Poprawiliśmy czytelność prezentacji ofert specjalnych w widgecie i w mailu

Wprowadziliśmy zmiany w sposobie prezentacji ofert specjalnych w widgecie i w mailu dla klienta.

W celu lepszego zaprezentowania informacji o składowych ofert specjalnych dokonaliśmy kilku zmian, opisanych poniżej. Oferty specjalne są bardzo ważnym narzędziem promocyjnym, a więc postaraliśmy się by zostały zaprezentowane jeszcze czytelniej niż dotychczas.


1. Dodaliśmy w procesie rezerwacji rezerwacji czytelne podsumowanie oferty specjalnej oraz umieściliśmy dodatki udostępnione w ramach oferty specjalnej na wydzielonej stronie

Widget - ekran wyboru dodatków


W podsumowaniu oferty specjalnej znajdują się takie informacje jak: nazwa oferty, jej cena oraz ceny składających się na ofertę dodatków.


2. Wprowadziliśmy przewijanie podsumowania oferty zamiast jej stronicowania

Widget - ekran podsumowania

Aby poszerzyć obszar widocznych informacji i przyspieszyć możliwość wyboru poszczególnych opcji zlikwidowane zostało stronicowanie na rzecz paska przewijania.


3. Zmieniliśmy sposób prezentowania zarezerwowanych pokoi w mailu dla klienta

Powiadomienie dla klienta o złożonej rezerwacji

Dzięki przeprowadzonej zmianie w czytelniejszy sposób zaprezentowane zostały dodatki i ich ceny udostępniane w ramach oferty specjalnej, oraz oddzielnie dodatki z cenami w ramach rezerwowanych pokoi