Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Nowy cennik i regulamin IdoSell Booking

Zmiany w Regulaminie i Cenniku wynikają przede wszystkim z rozwoju IdoSell Booking oraz wprowadzeniu nowych usług dodatkowych. Aby zapisy w dokumentach były bardziej przejrzyste, zdecydowaliśmy się na zmiany edycyjne w treści oraz rozdzielenie tych dokumentów. Pozwoli nam to też w przyszłości sprawniej wprowadzać nowe usługi. Co bardzo istotne - zmiany nie zawierają żadnych podwyżek

Najważniejsze zmiany

  1. Rozdzielenie Cennika, który był do tej pory załącznikiem do Regulaminu.
  2. Wprowadzenie możliwości wstępnej konfiguracji usługi w Cenniku
  3. Wprowadzenie prac graficznych w stronie wizytówce w Cenniku

Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2015 roku.

Nowa treść Cennika i Regulaminu:
plik Cennik usługi IdoSell Booking obowiązujący od 2015-04-01
plik Regulamin aktualny obowiązujący od 2015-04-01