Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Nowy cennik i regulamin IdoSell Booking

Zachowując zawarte w umowie i dotychczasowym zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem cennik i regulamin IdoSell Booking. Nowy cennik i regulamin dla nowych jak i dotychczasowych klientów będzie obowiązywał od 1 września 2014r.

Zmiany w Regulaminie

  • Wydłużyliśmy okres testowy z 30 dni do 100 dni. W związku z potrzebami klientów, którym 30 dni okresu testowego nie wystarczało na zapoznanie się z usługą daliśmy więcej czasu na sprawdzenie usługi.

Ograniczeniem w tym wypadku jest udostępnianie oferty w serwisach zewnętrznych- podczas tego okresu nie można zaprezentować oferty w zintegrowanych serwisach turystycznych.

Zmiany w cenniku

  • Wprowadzone zostały korzystniejsze opłaty PayPal, z którym podpisaliśmy korzystną umowę partnerską.