Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Nowe możliwości modułu kontroli sprzątania (housekeeping)

Pod koniec października udostępniliśmy ((/blog/nowy-modul-kontroli-sprzatania-housekeeping-1235326700|nowy moduł kontroli sprzątania). Na podstawie otrzymanych sugestii wprowadzamy usprawnienia, na których najbardziej zależało Klientom.

housekeeping - housekeeping

Dedykowane uprawnienie dla użytkownika

Wprowadziliśmy dedykowane uprawnienie do modułu sprzątania dla użytkowników. Dzięki temu możesz stworzyć dedykowane konta dla firm sprzątającym, które będą miały dostęp tylko do modułu sprzątania, bez szczegółowych informacji o rezerwacjach.

Nowe sortowanie oraz wyświetlanie tylko obiektów do posprzątania

Wdrożyliśmy sortowanie obiektów po lokalizacjach oraz godzinie wyjazdu. Po przekroczeniu godziny wyjazdu obiekt zostaje wyróżniony w module, aby osoby sprzątające mogły szybko zorientować się, że dany obiekt jest gotowy do posprzątania.

Pojawił się również nowy przełącznik, ułatwiający organizację procesu sprzątania: Pokaż tylko do posprzątania. Dzięki tej opcji obiekt oznaczony jako posprzątany znika z listy, a na pierwszym miejscu pojawia się kolejny pokój do posprzątania.

Automatyczna komunikacja

Zautomatyzowaliśmy proces informowania ekipy sprzątającej o zakończeniu rezerwacji. Po zamianie statusu rezerwacji na Zakończona system aktualizuje godzinę wymeldowania i przekazuje tę informację do modułu sprzątania. W ten sposób osoba sprzątająca od razu otrzyma zaktualizowany grafik, zawierający wcześniej zakończone rezerwacje. Ta funkcjonalność pozwoli dostosować harmonogram sprzątania i nadać właściwe priorytety, uwzględniające godziny wymeldowania.

Szereg mniejszych zmian

M.in. dodaliśmy liczbę osób w nadchodzącej rezerwacji na liście obiektów do posprzątania, a także wprowadziliśmy szereg drobnych usprawnień, które zwiększą komfort użytkowania modułu przez Ciebie oraz Twoich pracowników.

Dziękujemy za wszystkie przesłane opinie i jesteśmy otwarci na kolejne sugestie.