Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Na liście rezerwacji w panelu administracyjnym dodaliśmy informacje o stanie wpłat

Udostępniamy kolejną bardzo przydatną funkcję, która pozwala na zorientowanie się w stanie wpłat, będąc jeszcze na liście rezerwacji. Teraz obok podstawowych danych o rezerwacji oraz statusu dodana została pozycja Płatność, która przedstawia rzeczywisty stan zaksięgowanych wpłat do każdej rezerwacji.

Rozliczenia to bardzo ważny element w zarządzaniu rezerwacjami. Najczęściej właściciele obiektów decydują się na wybraną formę zabezpieczenia rezerwacji przez: przyjmowanie przedpłaty w określonej wysokości, przyjęcie płatności za całą rezerwację, zabezpieczenie podaniem numeru karty kredytowej. Każdą rezerwację trzeba monitorować i dopilnować aby warunki jej przyjęcia zostały spełnione przez gościa i rezerwacja została zrealizowana.

Do tej pory mogłeś podejrzeć stan wpłat dla każdej rezerwacji z pozycji kalendarza rezerwacji (po kliknięciu na daną rezerwację) lub przechodząc do karty rezerwacji, po kliknięciu na klawisz Rozliczenia

Aby ułatwić przegląd wpłat za rezerwacje, w zakładce REZERWACJE / Lista rezerwacji wprowadziliśmy dodatkową kolumnę o nazwie Płatności, która pokazuje aktualny stan wpłat poszczególnych rezerwacji.

Status płatności na stronie z listą rezerwacji

Możliwe stany to:

  • brak (w przypadku braku wpłat)
  • opłacona (w przypadku opłacenia całej rezerwacji niezależnie od formy płatności)
  • opłacona przedpłata (w przypadku opłacenia całej przedpłaty gotówką)
  • opłacona przedpłata, podany nr karty (w przypadku opłacenia całej przedpłaty przy wykorzystaniu karty kredytowej lub karty kredytowej i gotówki)
  • opłacona część przedpłaty, podany nr karty (w przypadku częściowego opłacenia przedpłaty przy wykorzystaniu karty kredytowej lub karty kredytowej i gotówki)
  • opłacona część przedpłaty (w przypadku częściowego opłacenia przedpłaty gotówką)

Jeżeli w danej rezerwacji wpłata jest oznaczona jako 'Oczekuje na przyjęcie', to w tabeli zostanie ona dodatkowo oznaczona informacją "wpłata czeka na przyjęcie". W efekcie przykładowy stan wpłat będzie widoczny jako: opłacona część przedpłaty, wpłata czeka na przyjęcie

Z listy rezerwacji prezentującej teraz także stany wpłat, możesz od teraz przejść bezpośrednio do sekcji rozliczeń. Ta możliwość pozwala sprawdzić czy zbliżające się przyjazdy wymagają Twojej interwencji np. poprzez wysłanie e-maila na żądanie z prośbą o dokonanie wpłaty.

Więcej przeczytasz na stronie Lista rezerwacji